Open Close

We apologize for the downtime

We are sorry that you have been unable to access energiakademiet.dk during the weekend, and that the site has been unstable on this Monday.

An error in the database made the site inaccessible, at the clean up after this error caused some minor problems.

All errors should be fixed now.

//Admin

Flattr this!

1 comment

  1. Jimmy Flindt says:

    Med den store interesse fra Japan i energiakademiet og Samsøs indsats for udnyttelsen af de vedvarende energikilder må dagens nyhed på VEs hjemmeside om at Japan vil afnvikle al A-kraft inden 2040, jf referencen:
    http://www.ve.dk/atomkraft/item/853
    vel kunne henregnes som en del af Samsø og energiakademiets store fortjeneste ved at påvise andre alternative løsninger indenfor den vedvarende energi fungerer i praksis, hvis man formår at inddrage lokalbefolkningen.
    Godt gået Samsø og Samsø Energiakademi!

Leave a comment

All fields marked (*) are required