Open Close

Rethink Business

Flattr this!

1 comment

  1. Jimmy Flindt says:

    Under henvisning til overskriften på denne artikel benytter jeg lejligheden til at henvise til filmen RE:THINK lavet af Det Europæiske Miljøagentur (eea) i København i 2012 som oplæg til Rio+20. Filmen er efterfølgende blevet anmeldt på klimabevægelsens hjemmeside, jf referencen

    http://www.klimabevaegelsen.dk/entry/planet-re-think-ny-sevaerdig-film-fra-det-europaeiske-miljoagentur.html

Leave a comment

All fields marked (*) are required