Open Close

Projekt Energi Camp og Energi safaries fremtid.

Fornyelse af skoletilbud til de mange skoleklasser fra hele Danmark der besøger Samsø Energiakademi.

Skolernes interesse og besøg tager afsæt i den gode og personlige historie om en Ø der bliver model samfund med godkendte teknologier og stor lokal forankring der skaber arbejdes pladser.

Her og nu og status på 8 års undervisnings tilbud til børn og unge.

Året 2014 er ved at rinde ud og 2015 banker på. Samsø Energiakademi er et dynamisk projekthus med 10 ansatte. Energiakademiet arbejder med udvikling af services og energi reduceringer som tager udgangspunkt på Samsø. I 2007 startede et spændende undervisnings tilbud op på Energiakademiet med en lokal fysisk lære som projekt ansvarlig. Formålet i 2007 var at der hvert år kommer rigtig mange folkeskoler på besøg, da 6 klasse tilbyder dannelses rejse, til en destination i Danmark. Samsø er et landdistrikt der tilbyder og kalder på andre oplevelser end hvad der eks opleves i en by. Samsø et et af mange land distrikter i Danmark,og land distrikter er vores ressource områder, såsom producere vi fødevare til de mange byers spisekammer. Land distrikterne er også producenter af vedvarende energi. Derfor har det givet stor mening at tilbyde børn og unge et undervisnings tilbud kaldet energicamp.

Den personlige indgang til hvad jeg arbejdet med ” Dannelse for børn og unge ” Mit drømme job “

Min baggrund er at jeg hedder Malene Annikki Lundén og er født og opvokset i Kbh. Da jeg var 21 år valgte jeg følgende, jeg ville IKKE vælge den klassiske uddannelsesvej, men undersøge og give mig tid til hvad mit valg og min drøm om fremtiden ville indeholde og at uddannelse ikke var løsningen for mit liv og kommende virke. Jeg begyndte at stille en hel række spørgsmål. De mange spørgsmål har ikke affødt svar på rigtigt og forkert men iværksat en masse handlinger ! Jeg er i dag bosat på Samsø igennem 30 år og har været ansat på Samsø Energiakademi igennem 8 år. Mit ansvars område på Energiakademiet er ramme sat inden for udvikling af kommunikation med fokus på uddannelses services og oplevelses tilbud til de ca. 6000 besøg om året, hvor de ca. 2000 er børn og unge. De besøgende kommer fra hele verden og de vælger at besøge os i korte eller længere tid. Pointen er at alle besøgende vil se og lære af Samsøs erfaring inden for vedvarende energi og nu i fuld gang med at omstille Samsø til at være uafhængig af fossile brændsler. Derfor har jeg igennem de sidste mange år, arbejdet med at udvikle oplevelser som gjorde en forskel i børnehøjde. Jeg har et motto hvis du kan formidle til ” Børn og fulde folk, kan alle ANDRE også forstå det der skal formidles ” Lidt specielt motto, men det virker ! En reflektion fra et af mange skoleklasse besøg ; På vej ud af døren stopper læren op og tager fat i min arm og kigger mig direkte ind i øjnene, HUN tøve et øjeblik ! Efter 3 timeres formidling på energicamp er vi allerede på fornavn. Malene du gør børnene lykkelige ! Den stund og intimitet der opstod lige i det øjeblik ligger som en af mange værdier, jeg har oplevet ved at undervise ca 10..000 elever igennem 8 år.Derfor tør jeg godt kalde det mit drømmejob !

Hvor ligger Samsø og har det betydning ” JA”

Samsø ligger centralt i Danmark, lige i midten ! Samsø er 100 procent selvforsynende med vedvarende energi Ø. Den proces har taget 10 år, og Samsø er i fuld gang med at omstille sig til at blive uafhængige af fossile brændsler. Alt dette lokalt udviklings arbejde sker i tæt samarbejde med Samsø kommune og lokal befolkningen og Samsø Energiakademi.

Udvikling og omstilling har lokal befolkningen været medvirkende til, via stor omhu på ejerskab; lederskab og fællesskab.Dette lange seje træk og politisk velvilje på synlige resultater har haft flere positive affødte effekter.

Affødte effekter på udvikling af bæredygtige løsninger.

1. Økonomisk at lokal befolkningen har investeret 70 % i de alt  440 mio. 2. Den enkelte Samsing har et negativt CO2 aftryk på 5,3 tons, hvor den enkelte Dansker har et aftryk på positivt 11 tons. 3.Vi er den lokalitet der har skiftet flest oliefyr ud med vedvarende teknologi pr indbygger.4. Samsø har udviklet erfaring og ny viden for hvordan der udvikles og implementeres med afsæt og omstilling til vedvarende energi. 4. Det har givet hele øen tro og mindset på at Samsø ikke er et udkantsområde under afvikling, men en stor del af forkants Danmark.

 

 

Flattr this!

Leave a comment

All fields marked (*) are required