Open Close

Guide til danske pionersamfund: guiden ‘her’ og web-antologien er klar

Kategori: Uddannelse
Malene Annikki Lundèn – Kapacitetsopbygning – Kommunikation – Design og udvikling

Tabet af fornemmelsen for stedet er blevet et spændende omdrejningspunkt og fænomen, som er opstået i undersøgelsen og iværksættelsen af både guiden ‘HER’ og den elektroniske antologi.

Jeg, Malene Lundén, er projektleder på Samsø Energiakademi og har igennem tre år interviewet, lyttet og iværksat lokale aktionsmøder sammen med eksterne stakeholders og lokalbefolkningen på Samsø.
Jeg har sammen med et hold af eksperter indsamlet data og tjekket disse data efter hos lokalbefolkningen på Samsø. Er det virkelig rigtigt, at Samsø har skabt arbejdspladser, opnået en bedre lokaløkonomi og løftet øens tankesæt i forhold til lokal kapacitetsopbygning? Samsø har via sin grønne udvikling skabt mange solide nye bundlinjer. Ja, vores dataindsamling og databearbejdningen fortæller os, at det passer.
Hvad er det så, der er sket og fortsat sker i den bæredygtige omstilling og udvikling på Samsø?

guide

Det giver guiden ‘HER’ nogle solide bud på, mens antologien peger på, hvilke retninger der skal være til stede, for at et helt samfund får tillid til at gå med på visionen om at omstille sig til 100% selvforsyning med alternativ, vedvarende energi. Projektet er støttet af VELUX Fonden.

Selv om vi har forladt den industrielle tidsalder, fortsætter udviklingen. Allerede i 2011 slog McKinsey Global Institute fast, at Big Data ville blive grundlaget for fremtidig konkurrence ved at skabe fundamentet for innovation, produktivitetsforbedringer og tættere relationer. Undersøgelser viser, at de virksomheder og organisationer, der klarer sig bedst i dag, er dem, der har en tydeligt formuleret målgruppestrategi og benytter data som et centralt værktøj.

En nylig rapport fra Aberdeen Group peger ligefrem på, at virksomheder og organisationer, der har en høj vækst i datamængden, klarer sig bedre end virksomheder og organisationer med en lav vækst i datamængden. De har en strategisk tilgang til indsamling, bearbejdning, deling og proaktiv anvendelse af data i alle virksomhedens kontaktpunkter med kunderne.

Bevillingen fra VELUX har givet os et solidt grundlag for at udforme alle disse tiltag, som den aktuelle rapport fra Aberdeen Group fremhæver som et vækstparameter for virksomheder. Guiden ‘HER’ skal anvendes til intern kapacitetsopbygning på Samsø Energiakademi og eksternt sammen med vores partnere. Vores erfaringer er nu blevet til brugbar data, og vi tror på, at det i fremtiden vil lykkes os med guiden ‘HER’ at fremme nye, innovative områder inden for bæredygtighed i en kontekst af uddannelse og design.

Den fysiske guide kan ses på Energiakademiet og i København, hvor den launches midt i maj. Se antologien på nettet fra 1. april 2016.

www.pioneerguide.com
www.pionerguiden.dk

Flattr this!