Open Close

NYHEDSBREV kladde DK

intro

Søren Hermansen, Direktør

Samsø Energiakademi er tilbage på sporet

Efter nogle hæsblæsende spændende måneder i efteråret 2015 kom der endelig den 22. december en aftale i stand med Folketinget om finansieringen af Samsøs Fossilfri Ø-projekt.

Vi havde sat næsen op efter en finanslovsaftale, men indså da finansloven lukkede i oktober, at vi ikke kom med der. Vi blev gjort opmærksom på, at der var en reservepulje i Energiforliget fra 2012, hvor vi eventuelt kunne komme med. Men det krævede, at et flertal i forligskredsen syntes, det var en god idé.

Og det gjorde de så! De kunne godt se den gode idé i, at Samsø Energiakademi fortsætter arbejdet med Fossilfri Ø-projektet og samarbejdet med kommunen og borgerne på Samsø. De støtter kort sagt, at Samsø forbliver det gode eksempel på bæredygtig lokal udvikling.

Vi er nu sikret en stabil økonomi i projektet frem til 2018. Det er utroligt dejligt, og vi er nu i gang med at lave en ny intern struktur på Energiakademiet, der gerne skulle imødekomme de udfordringer, vi vil møde fremover.

Hvad betyder det i praksis? Vi er i gang med, i samarbejde med kommunen, at definere vores opgaver. Der er biogas, transport og biomasse som de store opgaver, og samtidig tjekker vi, om der ikke skulle være endnu flere besparelser og smartere måder at bruge energi på. Vi vil på en måde genopfinde Energiakademiet, vi vil tilpasse det den udfordring vi har i forhold til at arbejde med det fossilfri samfund.

Og der er åbent på Akademiet. Lav en aftale og du er velkommen til at komme forbi – eller kig ind og se, om ikke der skulle være kaffe på kanden og en ledig medarbejder, der har tid til at snakke om din idé eller dit spørgsmål.

LOKALT

 

Nytårsluren var en succes! 80 lokale deltog og humøret var højt

Kategori: Fossilfri Ø
Malene Annikki Lundèn – Kapacitetsopbygning – Kommunikation – Design og udvikling

Vi vågnede blidt og var klar sammen med de 80 personer, der valgte at bruge lørdagen sammen med gæster, ildsjæle og lægfolk fra nær og fjern. Personalet og bestyrelsen fra Samsø Energiakademi siger tak for opbakningen. Vi ønsker også at sige tak til alle de mange ildsjæle, der bidrog til en helt særlig måde at mødes på. Nu er Energiakademiet i gang med en ny version 3.0.

Skærmbillede 2016-04-01 kl. 11.23.48

Læs mere her

Guide til danske pionersamfund: guiden ‘her’ og web-antologien er klar

Kategori: Uddannelse
Malene Annikki Lundèn – Kapacitetsopbygning – Kommunikation – Design og udvikling

Tabet af fornemmelsen for stedet er blevet et spændende omdrejningspunkt og fænomen, som er opstået i undersøgelsen og iværksættelsen af både guiden ‘HER’ og den elektroniske antologi.

Jeg, Malene Lundén, er projektleder på Samsø Energiakademi og har igennem tre år interviewet, lyttet og iværksat lokale aktionsmøder sammen med eksterne stakeholders og lokalbefolkningen på Samsø.

Se hjemmesiden

Læs mere her

Den bæredygtige omstilling kan godt betale sig

Kategori: Fossilfri Ø
Jesper Roug Kristensen, Forretningsfører

En væsentlig driver for omstillingen mod et fossilfrit Samsø er, ifølge Samsø Energiakademi, at de høje afgifter på fossile brændstoffer sikrer en attraktiv besparelse for den enkelte ved omlægning til vedvarende energiløsninger. Besparelserne kan anvendes på yderligere besparelsestiltag i boligen såsom isolering og udskiftning af vinduer og døre. Dermed bliver omstillingen selvfinansierende.

Så hvis du ønsker at skabe nye jobs i lokalsamfundet og spare penge på din energiregning samtidig, så er der nogle lavthængende frugter at plukke!

 

EUDP projekt konkluderer: Samsø vil måske kunne producere biogas lokalt

Kategori: Fossilfri ø
Projektleder Trine Balskilde Stoltenborg

I et gennemførlighedsstudie af biogaskæden på Samsø er det fastslået, at der under visse forudsætninger er basis for at etablere et biogasanlæg på Samsø, som kan sikre, at færgen mellem Jylland og Samsø kan sejle på lokalt produceret biogas.

I det netop afsluttede EUDP projekt ‘Biogas til Transport’ har vi arbejdet med et biogasanlæg på Samsø som et væsentligt skridt på vejen mod at blive 100 % fossilfri. På Samsø vil det primært sige, at vi omlægger transporten til fossilfri drift. Ambitionen er, at vi allerede i 2030 skal være et modelsamfund for den nationale 2050-målsætning om et fossilfrit Danmark.

Skærmbillede 2016-04-01 kl. 11.31.55

Læs mere her

REGIONALT

 

Energisafarierne slår rod

Kategori: Partnerskaber
Projektleder Peter Christensen

Energisafari-konceptet, der blev udviklet på Samsø, er ved at få fodfæste på fastlandet. Samsø Energiakademi er sammen med en række midtjyske kommuner i gang med en nordisk ansøgning, der bl.a. stiler mod at skabe en regional grøn besøgsportal. Samtidig har Safarierne med stor succes gjort deres indtog i Aarhus, og Energiakademiet er bl.a. ved at indgå aftale med Aarhus Vand om at udvikle konceptet til deres besøgende.

 

Nyt fra bæredygtighedsfronten: Aarhus 2017 får nye bæredygtighedsambassadører

Kategori: Partnerskaber
Projektleder Peter Christensen

Energiakademiet er sammen med den bæredygtige aarhusianske rådgivningsvirksomhed World Perfect ved at udvælge 10 bæredygtighedsambassadører blandt de mange 2017-projekter rundt om i Region Midtjylland. Projekterne skal målrettet arbejdet med den netop lancerede Aarhus Bæredygtighedsmodel inden for forskellige indsatsområder. Energiakademiet vil endvidere stå for spredningen af bæredygtighedsmodellen til de kommende kulturhovedstæder og er samtidig i gang med at planlægge en international bæredygtighedsfestival på Samsø i 2017.

NATIONALT

 

Samsø Energiakademi tilbyder undervisning i bæredygtig udvikling for undervisere fra hele Norden

Kategori: Uddannelse
Malene Annikki Lundén – Kapacitetsopbygning – Kommunikation – Design og udvikling

Vi er helt oppe at ringe, for to lokale folkeskolelærere fra Samsø Skole er også med på efteruddannelsesforløbet for lærere fra hele Norden!

Skærmbillede 2016-04-01 kl. 11.24.07

Udgangspunkt i erfaringer fra Samsøs grønne omstilling, som løber på 17. år
Samsøs grønne omstilling har affødt succes og på baggrund heraf har vi udviklet seriøs viden og big data. Det betyder, at Samsø Energiakademi sammen med Nordisk Ministerråd og fire af de nordiske lande nu udbyder et Nyt Nordisk kursusforløb, som er mere end fuldtegnet med 10 deltagere på ventelisten.

Læs mere her

“Velkommen, du har ringet til EnergiTjenesten!”

Kategori: Partnerskaber
Projektleder Michael Kristensen

EnergiTjenesten har i en længere årrække tilbudt gratis telefonrådgivning i vores nationale callcenter.
Grundet besparelser kan EnergiTjenesten fra 1. januar 2016 desværre ikke længere yde gratis rådgivning om energibesparelser, men vi har stadig en lang række lokale ydelser, som du kan høre mere om ved at kontakte et af vores lokale kontorer. Alternativt kan du gå ind på hjemmesiden og læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig til at nå dine mål om energibesparelser.

Link til EnergiTjenesten: Energitjenesten.dk

GLOBALT

 

Energiakademiet har udviklet en nøjagtigere metode til energitjek i private hjem

Kategori: Fossilfri ø
Projektledere Jan Jantzen og Michael Kristensen

Vi har fundet energibesparelser i husstande på mellem 5 og 20%, hvor de første 5% stammer fra ændringer af adfærd uden økonomiske omkostninger. En ny metode benytter lokale klimadata for at gøre beregningerne mere realistiske for husstandene. Målinger af temperaturen inde og ude bestemmer, hvor stor en brøkdel af det observerede varmeforbrug, der kan spares. Metoden har vi publiceret i International Journal of

Atomulykken i Fukushima møder Samsø ‘community power’

Kategori: Partnerskaber
Direktør Søren Hermansen

Samsø Energiakademi har i mange år haft et tæt samarbejde med Japan. Organisationen ISEP – Institute for Sustainable Energy Policy – er vores gode partnere i denne udveksling af erfaringer.

Skærmbillede 2016-04-01 kl. 11.24.20

Vi arbejder med energidemokrati og den japanske version af andelsbevægelsen, som kaldes Community Power. Den 11. marts 2016 er det femårsdagen for atomkraftulykken i Fukushima. En ulykke, der på mange måder er blevet et billede på en gammel industriel tænkning, der kollapser. Det brænder stadig i kernen af atomkraftværket, og japanerne har ikke styr på situationen her fem år efter ulykken, hvor mængden af affald og radioaktivt kølevand bare stiger og stiger, og stadig mere kontamineret vand løber direkte i havet.

Læs mere her

Plastik lavet af husholdningsaffald og slam

Kategori: Partnerskaber
Projektleder Peter Christensen

Samsø Energiakademi er i samarbejde med danske, tyske, belgiske og hollandske partnere ved at udvikle projektet Biocas100. Projektet, der arbejder med biomasse, forbinder samtidig kulturhovedstæderne Aarhus 2017 og Leeuwarden 2018 ved at samarbejde om at udvikle plastik produceret af slam og husholdningsaffald. Produkterne skal anvendes til kulturbegivenheder i 2018, men tænkes allerede testet i Aarhus 2017, i et samarbejde med Miljøteam – Aarhus, World Perfect og Northside festivalen.

Energiakademiet er med i den cirkulære økonomiske udvikling

Kategori: Uddannelse og bæredygtighedsudvikling
Projektleder Trine Balskilde Stoltenborg

En af de fremherskende bæredygtighedstendenser er cirkulær økonomi (CØ), og det er udtryk for en tænkning, som Energiakademiet i adskillige år har været en del af. Derfor er det også naturligt, at Akademiet medvirker til at udløse de mange CØ-potentialer i samfundet.
Cirkulær økonomi er produktion af vedvarende energi. Men det er også så meget andet, og fordi det forholder sig til sin samtid på en nuanceret og virkelighedstro måde, er det blevet en fremherskende global bæredygtighedstankegang.

Læs mere her

Sidste nye publikationer og TV produktioner

Projektfilm: en illustration af VELUX-projektet

Film om cirkelmetoden til at fremme ejerskab

Den franske film Libres er publiceret.Der er et kapitel om Samsø-børns opvækst – vi har en kopi på Akademiet, man kan låne.

Fransk-tyske ARTE har udsendt en 50 minutters dokumentar om Samsø, Vi har en kopi på Akademiet.

CNN har været på Samsø for nylig

Flattr this!