Open Close

Nordisk Pilotuddannelse

FN’s 10 år for uddannelse i bæredygtig udvikling

FN’s generalforsamling vedtog i december 2002 en resolution, der fremhæver, at uddannelse er et uundværligt element i bestræbelserne for at opnå bæredygtig udvikling. Derfor blev det vedtaget at udnævne tiåret begyndende 1. januar 2005 til FN-tiår for Uddannelse i Bæredygtig Udvikling. I resolutionen bliver UNESCO udpeget til hovedorgan til at fremme tiåret og bliver bedt om at udarbejde et udkast til en international implementeringsplan for tiåret. Samtidig bliver regeringerne opfordret til inden 2005 at inkludere forslag og forholdsregler til at implementere tiåret i deres nationale uddannelsesstrategier og handlingsplaner.

Ifølge UNESCO-rapporten ”Education for Sustainability from Rio to Johannesburg: Lessons learnt from a decade of commitment” fra 2002, bliver nogle af de centrale erfaringer fra de sidste ti år med uddannelse i bæredygtig uddannelse beskrevet, heriblandt ”at der generelt er brug for at revidere eksisterende uddannelsesplaner og -programmer således at de aktivt bygger på de koncepter, færdigheder, motivationer og forpligtelser der er essentielle for bæredygtig udvikling.

Skærmbillede 2014-08-29 kl. 10.12.54

Ressourcegruppen består af underviserne og evalueringsressourcerne på billedet: Yderst til venstre: Jeppe Læssøe Danmarks pædagogiske Universitet – Tove Holm Finland – Ulirica Taylor Sverige – Ellen Staulund Norge – Miriam Sannum Finland. Foran: Kirsten Paarby fra Idebank i Norge og Malene Annikki Lundén Samsø Energiakademi Danmark. Læs rapporten der dannede grundlag for at sætte den nordiske pilotuddannelse i gang http://arkiv.energiinstituttet.dk/502/1/Kunnskap%20for%20b%C3%A6rekraftig%20utvikling%2C%20en%20NVL%20rapport.pdf Læs uddybende artikel om hvad den nordiske pilotuddannelse indeholder af Gitte Larsen http://arkiv.energiinstituttet.dk/243/1/Pilotuddannelse_baggrundsartikel-final.pdf To af de fire moduler i den nordiske pilotuddannelse er afholdt. Opstarten var i Oslo, Norge, med tematikker omkring naturfaget i folkeskolen som almendannende, og omkring hvordan studerende og undervisere kan forny og udvikle undervisning til flere forskellige målgrupper og differentierede samfundsgrupper. Alle de studerende på den nordiske pilotuddannelse er selv undervisere, og uddannelsen er en efteruddannelse i bæredygtig udvikling. Uddannelsen var på Samsø Energiakademi i november, hvor deltagerne beskæftigede sig med hvad lokalt ejerskab er, og hvordan kommunikation kan understøtte borgerinddragelse. Hvordan kan man udvikle undervisning på baggrund af Samsø som modelsamfund for bæredygtig udvikling? Samsø Energiakademi har stor erfaring med at formidle til 6000 besøgende årligt. VI SKAL UDDANNE OS I BÆREDYGTIG OMSTILLING – et nyt globalt aktionsprogram er vejen videre for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.  Til National dansk konference for at makere afslutningen af FN-tiåret (2005- 2014) for uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) + Fest for ESD – Go Sustainable – Go GAP Fredag d. 23. januar 2015 på Christiansborg + i Dome of Visions – Læs mere på www.eco-net.dk

 

Flattr this!

1 comment

  1. Richard siger:

    Rigtig godt initiativ! Er der nogle lignende events her i år?

Leave a comment

All fields marked (*) are required