Open Close

NYHEDSBREV no. 13

 

Energiakademiet I forandring!

Når jeg kigger mig omkring i energilandskabet ser jeg at der er nok at lave og at der er færre midler til at arbejde for. Mange af de organisationer vi sædvanligvis er i kontakt med er enten væk eller reduceret til nogle meget specifikke opgaver.

Det er vilkårene og dem tager vi alvorligt.

Vi har I Energiakademiet arbejdet med at sikre den bade faglige og fremtidige struktur således vi godt rustet kan tage fat på de udfordringer vi står overfor.

Fra en såkaldt ”top down” struktur med en leder og en daglig leder har vi nu fordelt arbejdet således projektlederne er blevet faglige ledere. Det betyder at vi arbejder i faglige søjler som hver for sig dækker et mere specifikt fagligt område. Vi har 4 søjler:

-Energi rådgivning, information og projekter indenfor energi effektivisering og fossil energi frit Samsø ledes af Michael Kristensen. Michael arbejder med kommuner såvel som private kunder. Energi besparelser og administration af styringssystemer i erhvervsbygninger og private huse.

Malene Lunden står for Uddannelse og kommunikation. Fremtidens lærere og uddannelses ansvarlige er målgruppen for bæredygtighed i undervisning. Samarbejde med højere læreranstalter og nordiske samarbejder samt Energiakademiets kommunikations platforme så som hjemmeside og info materiale, nyhedsbrev, proces værktøj og billedarkiv.

Forretningsudvikling og Energy Tours er Jesper Rougs Kristensens søjle. Han står for at styre økonomien og sørge for at de mange projekter afvikles i henhold til budget og tid. Samtidig skal der laves programmer for de mange besøg Energiakademiet har og der skal kigges på hvorledes vi optimere driften i huset så vi også her tilpasser os de vilkår der til enhver tid gælder for os.

Søren Hermansen (undertegnede) er stadig direktør og dermed ansvarlig for den overordnede drift og dermed overfor Energiakademiets bestyrelse. Jeg står for det lobby arbejde huset har brug for og jeg arbejder med internationale, regionale og lokale udviklings muligheder. Målet er hele tiden at finde den næste opgave og sikre Energiakademiets vilkår både som en forretning og som et udviklingshus for bæredygtige løsninger.

Vi arbejder sammen med de øvrige medarbejdere, på en fælles platform hvor dagligdagen består af besøg af interessent grupper, energiplaner og vejledning i besparelser og effektivitet. Udvikling af fremtidens bæredygtige uddannelse og ikke mindst i at mødes med borgere og aktivister der gerne vil deltage i arbejdet med at strukturere fremtidens bæredygtige samfund.

Søren Hermansen, Direktør

 

LOKALT

Kategori: 
Projektleder Malene Lunden

Samsø Energiakademi og Samsø Skole begynder at danse sammen!

Samsø Skoles ledelse har nu sat bæredygtighed på skoleskemaet hele året.Sidste skoleår gennemførte alle klassetrin en spændende temauge, hvor alle klassetrin fik indblik i hvad bæredygtighed er og kan, og hvorfor vi på Samsø er 100 % selvforsynende med vind sol og biomasse, og i fuld gang med at udfase fossilebrændsler i 2030.

Det er med stor glæde at indlede et kommende samarbejde imellem Samsø Skole og Energi Akademiet. På Energi Akademiet klapper vi alle i vores hænder, da vi igennem snart 7 år har undervist ca. 10.000 skoleelever i bæredygtighed. Vi har i mange år forsøgt at tage tilløb til hvordan vi kunne arbejde langt tættere sammen lokalt med alle skolerne på Samsø. Energi Akademiet har i ca. 17 år arbejdet med at få lokaliteten og den viden der er affødt af at udføre borgerprocesser – Besøg fra hele verden og planlægning af energi reduceringer og nye projekter inden for bæredygtighed. Denne øvelse har skabt en kæmpe erfaringsbank af viden, som i dag findes i data og kompetence på Samsø og på Energi akademiet. Det vil Energiakademiet gerne dele og få til at spille sammen med de mange lokale aktører. Energiakademiet mener at samskabelse og kompetence udveksling ligger lige til højre benet. Nu sker 1 projekt omhandlende samskabelsen i mindre skala med Samsø Skole. Samsø Skole satser på deres 10 klasses tilbud, som bæredygtigheds linje. Elever og lære har booket fem fredag i skoleåret 2016 – 2017 hvor Energi Akademiets fagpersonale levere indhold og en sjov og anderledes undervisning.

Undervisning Hands on. I det kommende skoleår og i læreplanerne og 10 klasses elevernes undervisningens plan, vil dele af deres undervisning forgå på Samsø Energiakademi. Her vil fagpersonalet fra EA sætte tematikker op, som kombinere både videnskab og kundskab. Eleverne skal eksempelvis arbejde med hands on projekter, som at eleverne samler og bygge deres egen mobiloplader af solceller. Her vil eleverne lære små simple teknikker, om hvor mange solceller der skal til for at kunne producere elektricitet til at få eks en radio til at kunne spille. Eleverne vil helt konkret se og opdage hvad solens indstråling betyder for hvordan og hvor godt solcellerne producere elektricitet. Eleverne vil lære om hvordan man i fælleskab bygger og bruger hinandens viden praktisk på at få proces og projekt til at lykkes. De lokale elever vil også kunne se og lære hvad solceller kan i en større skala, ved at kunne følge og aflæse hvad solcellerne på taget af Energi Akademiet producere samlet og hvor den elektricitet bliver solgt eller brugt til i det større samlet energisystem i Danmark.

Skole undervisningen som rykker på den store bane. For 2 år siden indledte Energiakademiet et samarbejde med Region Skåne og Malmø Kommune og alle regionens skoler. Alle har i fælleskab sat det ambitiøse mål at projektet og samarbejdet skal fremme hele Syd Sveriges unge til at opdage og lære, hvad gode ideer kan og hvordan kreativitet kan fremme elevernes faglighed på tværs af alder og lokalitet og køn. Samsø Energiakademis rolle var at B.la at overække idepris til vinderklassen og planlægge en Energi Camp på Samsø. Det blev en 7 klasse fra Lund der løb med sejren, klassen havde beskrevet en ide om hvordan en app kunne hjælpe de mange flygtninge som er ankommet til Sverige med sprog barrieren. Den Svenske 7 klasse ankom til Samsø i slut maj og overnattede på Samsø i 2 dage, alle boede på Ballen Camping. Eleverne var alle udstyret med cykler og var på Energi Camp, for at se hvilke tiltag som gør at Samsø kan kalde sig Danmarks vedvarende energi Ø. Den anden dag på deres vinderophold skulle alle bygge deres egen solcelle mobiloplader. Energi Campen var en kæmpe succes for både piger og drenge, og dagen blev afsluttet med en fest frokost på Skipperly i Ballen.

Se film når de bygger solcelle oplader https://vimeo.com/173739442  Læs om InnoCarnival http://www.innocarnivalskane.se/

Bæredygtighedsfestival 2016

Kategori:
Projektleder Michael Kristensen

Efter et kæmpe stort stykke frivilligt arbejde, blev Bæredygtighedsfestival for 3. gang afholdt d. 4. og 5. juni, og programmet er blevet stærkere år for år. Festivalen blev i år åbnet af Søren Hermansen og Energiakademiets direktør havde trukket på sit store netværk for at invitere nogle af festivalens topnavne som oplægsholdere. Stemningen er altid i top og der er stillet an med en overflødighedshorn af gode tilbud. Der mødte omkring 400 personer op over weekenden, men de mange forberedelser fortjener dog et endnu større publikum! I år var vejret lørdag næsten for godt, og flere valgte at tage til stranden, og søndagen var i skarp konkurrence med flere Grundlovsarrangementer. Der var dog mange der valgte at høre Samsøs borgmester Marcel Meijer holde sin Grundlovstale på Bæredygtighedsfestivalen, samt følge indvielsen af de 3 første betalings lade standere til elbiler på Samsø.

IMG_1928

Bæredygtighedsfestival 2017

Til næste år er det tanken at gøre Samsø Bæredygtighedsfestival til et af Samsøs hovedbidrag til Kulturhovedstad 2017, samt at uddele en Samsø Award. Det vil dog kræve en større gruppe engagerede frivillige siger koordinator Jim Campbell. Han har været med fra starten og har oplevet hvordan initiativgruppen voksede den første tid, hvorefter de årlige festivaler blev gennemført af den frivillige skare. For at puste nyt liv i foretagende op til næste års store program er der brug for friske kræfter. Initiativgruppen indkalder der for til et visionsmøde i september og Campbell opfordrer alle interesserede til at møde op.

Bier på Energiakademiet

Kategori: Internt på Energiakademiet
Bogholder :Anne Boisen Albertsen

Det blev meget overraskende 21,9 kg honning vi kunne høste fra de 2 nye familier der sværmede fra én af vores oprindelige 3 familier i maj. Så pludselig stod vi med 5 familier, som der ikke er nok fødegrundlag til i vores område.
Malene havde tidligere sagt, at det ville være dejligt med bier ved energiakademiet. Så da muligheden nu var der, var ikke langt til handling.
1 gammelt trugstade og 1 vandrestade blev hurtigt sat i stand og malet lidt, så bierne kunne flytte ind. De blev synet af en lokal biinspektør  – det er obligatorisk for at sikre, at de er raske –  så de var klar til rejsen. De mest anvendte stader i dag er opstablingsstader – Kasser med 10 rammer i, som man kan stable oven på hinanden, de er lavet af hård styropor eller polyuretanskum som er godt isolerende.
En sen fredag aften kunne vi så flytte familierne til engen ved energiakademiet, da vi var sikre på, at alle var kommet hjem i staderne efter dagens flyvninger. Vi havde ikke forventet, at de indsamlede mere pollen og nektar end de selv skulle bruge i år, da der skal bruges meget til at opbygge en familie. Vi hentede familierne hjem til Agerup for vinteren den 10. september og høstede honningen den 11.september.
Honningen er tappet på 450 grams glas og 225 grams glas og kan købes på Energiakademiet så længe lager haves.
Det er planen, at bierne flytter ind hos Energiakademiet igen næste forår, så snart de er begyndt at flyve igen.
 
Nyttig information:
http://www.biavl.dk
http://mfvm.dk/landbrug/indsatsomraader/bier/


imgp9539

Samsø Energy Tours

Kategori: 
Jesper Roug Kristensen, Forretningsfører

Samsø Energiakademi besøges af ca. 4.000 besøgende om året, som i forhold til deres egne udfordringer om bæredygtig omstilling ønsker at vide mere omkring, hvordan vi på Samsø er lykkedes at skabe lokal borger deltagelse og medejerskab i forbindelse med Samsø blev selvforsynende med vedvarende energi i 2007.

I dag er Energiakademiets fokus at blive fossilfri ø i 2030 via effektive løsninger og processer. Det påvirker også den store besøgs interesse fra hele verden. Det er især kommuner, universiteter, energiselskaber og fællesskabs organisationer, som efterspørger inspiration.
De besøgende mærker omstillings processerne på Samsø allerede, når færgen begynder at sejle til Energiøen Samsø.

 

REGIONALT

 

Safarier på aarhusiansk

Kategori: Partnerskaber
Projektleder Peter Christensen
Energisafari-konceptet, der oprindeligt blev udviklet på Samsø er ved at vinde indpas i Aarhus og omegn.

Samsø Energiakademi er i fuld gang med at udvikle ture til fods – på cykel – i bus og sågar med solbåde i Aarhus Å, i et samarbejde med en række firmaer, institutioner, organisationer samt Aarhus 2017.

Omdrejningspunktet for de fleste Safarier er det selvgroede Godsbane areal, hvor der er mulighed for at opleve bæredygtighed i praksis og innovativ kreativitet.

Safarierne henvender sig til fagturister, men på sigt er det målet at udarbejde bæredygtighedsture for turister, ligesom der er planer om at udvikle Aarhus Samsø safarier, der benytter sig af den nye direkte færgeforbindelse.

Samsø Award udfordrer europæiske kulturprojekter

Kategori: Partnerskaber
Projektleder Peter Christensen

Repræsentanter fra de europæiske kulturhovedstæder mødtes i Aarhus i juni måned.
Under besøget arrangerede Samsø Energiakademi og World Perfect en bæredygtighedssafari rundt i byen. Her blev kulturhovedstæderne samtidigt inviteret til at deltage i kampen om The Samsø Award, der vil blive uddelt på øen i forbindelse med Samsø Bæredygtigheds Festival i sommeren 2017.

Prisen, der er udviklet af Samsø Energiakademi i samarbejde med en række europæiske partnere, hylder bæredygtighed i praksis og fokuserer på at vise de gode eksempler på, hvordan bæredygtighed kan se ud.

Et par Aarhus 2017-projekter vil også deltage i Samsø Award. Siden lanceringen af Aarhus Sustainability Model er der blevet udvalgt 10-12 projekter, der vil optræde som bæredygtighedsambassadører for Aarhus 2017. Projekterne modtager nu sparring og hjælp til at integrere udvalgte bæredygtighedstiltag i deres kulturprojekter.

Re_Do_LK_590_WEB_

Læs mere om The Samsø Award her
Dansk link:
http://www.aarhus2017.dk/da/nyheder/aarhus-2017-udfordrer-europaeiske-kolleger-/7613/
Engelsk link:
http://www.aarhus2017.dk/en/news/aarhus-2017-challenges-european-colleagues/7613/

Mere information om Aarhus Sustainability Model på linket:
http://www.aarhussustainabilitymodel.com

Lille Samsø og store København

”En guide til lokale pionersamfund”

Kategori: 
Projektleder Malene Lunden

Overskriften er næsten som folkeeventyret i Store Klaus og lille Klaus, skrevet af HC Andersen. Et ret så brutalt eventyr som handler om hvordan den lille snyder den store ikke ved stor videnskab, men med kundskab og held og lykke. Så selv om store Klaus har fire heste og kun vil låne lille Klaus dem om søndagen og bliver forstyrrede af at lille Klaus om søndagen råber hyp hyp alle mine heste, gør at han slår lille Klauses eneste hest ihjel. O.K. hvad har eventyrets morale og historie at gøre med Samsø Energi akademiets projektarbejde og tilknytning til København.

Myter og prædikater I mange medier bliver Samsø ofte kaldt udkants Danmark, på Samsø kalder vi os forkants Danmark. Samsø er som lille Klaus, et helt lille og ulkuligt samfund, Samsø kigger ikke på hvad vi ikke kan, Samsø ynder at stå sammen og tro på at vi kan. Det kan også tænkes at Samsø ikke måler sig i forhold til København. Det kan også være at en del Københavner, som store Klaus tænker, hvad er det Samsø kan og hvordan kan de som en korkprop på en fiskestang, blive ved med at flyde oven på, selv om fiskene bidder. Pointen i denne her historie er at der fanges mange fisk på Samsø og borgerne bliver ved med at fiske.

Succes og sejhed som pejlemærke af det lille steds potentiale. En af de seje fisk Energi akademiet har fanget fornyeligt er to nye projekter, som er sket i tæt samarbejde med Velux som fondsgivere. Et hold af bidragsydere og underleverandører på ca. 41 personer, hovedsagligt fra stor København og en fra Afrika. Ret meget store Klaus ! Projekternes formål har været at undersøge Energi akademiets 17 års big data med baggrund i hvad er det Samsø har kunnet og kan i dag, ved at omstille et lokal samfund til at ville udfase fossile brændsler i 2030 altså 20 år før resten af Danmark. Samsø er blevet et model samfund for resten af verden.

Hvad er en pioner og en ildsjæls betydning for et lokal samfund. Samsø positive udvikling mod at kunne påkalde sig opmærksomhed på 3 afgørende områder som det at kunne håndtere og formidle om miljø og økonomi og det sociale, gør at vi ved en hel del om processer og hvilke mennesker der kan få det til at ske.Det lokale pionersamfund har brug for stærke ledere, der forstår at lede projektet frem i rummet mellem kærlighed og magt. I handlingen på social forandring er kombinationen af disse to kræfter essentielle for vores evne til at imødegå store udfordringer på alle niveauer: Individ, gruppe, samfund. I denne forståelse af kærlighed og magt bliver begreberne komplementære, de er hinandens modstykker. Vilje uden kærlighed bliver manipulation og vil ikke skabe helhedsorienterede resultater, og kærlighed uden et indbygget udviklingsdriver bliver tandløs og intetsigende. Hvis vi forener de to i vores ledelsespraksisser, kan vi derimod nå langt.

Læs mere om forskellen på en ildsjæl og en pioner. Guide og antologi til lokale pionersamfund blev udstillet i København på Klub som ligger ved Nørreport. 100 mennesker fra Energiakademiets netværk var inviteret til pioner udstillingen og fik en guidet tur af hvilke redskaber der er indeholdt i 3 års arbejde. Stedet for udstillingen http://www.klub.io/ Engelsk http://www.pioneerguide.com/ Dansk http://www.pioneerguide.com/dk/

 

NATIONALT

 

Debatten

https://www.facebook.com/Debatten/videos/1236673266373629/

PSO afgiften

Kategori: 
Direktør Søren Hermansen

 

 

Ny Nordisk – College of the Atlantic

Kategori:
Projektleder Malene Lunden

Fra ø til ø giver kapacitet på læring og projektledelse.

Samsø har været en vigtig del af flere EU ø-projekter til fremme af vedvarende energi, klimatilpasning og en bæredygtigudvikling. Et af de første projekter går helt tilbage til 2003. Overskriften var ALTENER, fem europæiske øer, der udvekslede erfaringer. Siden kom udvekslinger med andre øer i Danmark og i Norden og senest et 3-årigt EU projekt SMILEGOV for 100 øer, som netop er afsluttet i 2016.

2008 mødtes en gruppe øer og Maine-Universitetet College of the Atlantic på USA’s østkyst. Universitet havde inviteret energiakademiets direktør Søren Hermansen på besøg for at holde et oplæg om dette program og samsø, som Danmarks vedvarende energi-ø. Dette første møde har siden udviklet sig til flere undervisningsforløb for studerende ved College af det Atlantic. For to år siden var de første studerende på Samsø i 3 uger, den ene uge med øboere fra øhavet nær Maine kysten. Målet var at lære af Samsøs erfaringer som bæredygtig Ø.De fortæller med glæde, at det første hold som var sammen med lokale Maine øboere, har stiftet et Energiakademi i Maine, med baggrund i Samsø omstilling og udvikling.

Det nye hold studerende fra Maine, har denne gang været på energiakademiet i kun en uge, med stor succes, så at lærerne allerede har besluttet at de kommer igen til næste år og har booker for to uger på energiakademiet . – Der er så meget at se og fordøje, at én uge er ikke nok siger Anna Demeo, PhD og ’Director of Energy Education and Management College of the Atlantic’

Vi har denne gang lært hvad en proces kan indeholde, ved at bruge energiakadmietes nye Guide HER, hvor pionerspil indgår som kort nr. 10. . Pionerpillet sætter de studerende ind i de mange konkrete dilemmaer der møder aktivister og planlæggere når de fx skal tjekke deres projekt af for styrker og svagheder. Deres projekter bliver konfronteret med status quo og usikkerhed overfor de nødvendige forandringer, som er en præmis når bæredygtig udvikling skal omsættes til handling. Pionerspillet genskaber vigtige nøglesituationer og sammen med en trænet game master fra energiakademiet, bliver Samsøs mange projekter og proces erfaringer, genbrugt i samspil og ny formidling med de studerendes mange spørgsmål og mangel på projekt erfaring. Pionerspillet er blevet et værktøj som kan skabe klarhed til de studerendes projektarbejde. . To studerende fra dette hold fra College of the Atlantic, har netop ansøgt energiakademiet, om at kommer som interne studerende i slut januar og 10 uger på Samsø energiakademi i 2017.

Ny Nordisk undervisningsforløb, som give 15 EST point.

To år i træk har Nordisk Ministerråd givet midler til at forsætte den Ny nordisk efteruddannelse, Første år var et pilot projekt, hvor at forløbet blev testet og grundigt evalueret på om indhold og studerende og lande kunne levere, så alle fik deres projekt udviklet og at de bestod , så deres CV kan indeholde 15 EST point. De lære hvad er læring i det meget brede område, inden for miljø, økonomi, og social bæredygtighed er i Norden. Malene Lunden fra Samsø Energiakademiet er projektlede for Danmark, Ny Nordisk efteruddannelse har været flere år undervejs. Den aktuelle koordineringsgruppe på 7 personer mødes 1 gang årligt med et netværk af 13 professionelle fagfolk på tværs af sektore inden for undervisnings området i Norden.

Efteruddannelses kurset indeholde fire fysiske moduler, med seminarer af to dages varighed i fire nordiske lande. Hvert land bidrager til planligning og afvikling af specifik folkeoplysning og undervisningen på bæredygtighedsområdet. På årets første seminar i Oslo, tog de 20 kursister blandt andet afsæt i flygtningespørgsmålet for at belyse de bæredygtige perspektiver i dette aktuelle emne. På Samsø i uge 24 arbejde kursisterne med den lokale guide pionersamfund. De Nordiske studerende spillede det nye pionerspil i 3 forskellige grupper med en game master, som gav de enkeltes kursister sparring på deres defineret projekt, som alle sidst på året i Finlands skal op til eksamen i.

Kategori: 
Projektleder Malene Lunden

IRINA PAPAZU FORSVARER SIN PH.D.-AFHANDLING VED INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB

Kategori: 
Projektleder Malene Lunden

Samsø Energiakademi har været åbne og har set ressourcerne i at imødekomme muligheden for at have en p.hd studerende tilknyttet.Samsø Energiakademi har via vores partnerskab med Ålborg Universitet oparbejdet en stor erfaring med at undervise og håndtere studerende. Derfor er det med stor glæde at Irina Papazy nu skal op og forsvare hendes afhandling som omhandler Samsø som Danmarks vedvarende energi Ø og i gang med at udface fossile brændsler. Irina er tilknyttet som projekt ansat med baggrund i hendes store viden om vores mangeartet projekt forløb.

Læs mere her

GLOBALT

 

Hawaii

Kategori: 
Direktør Søren Hermansen

tekst

Nordisk miljøpris

Kategori: 
Projektleder Malene Lunden

tekst

 

 

tv-links

Sidste nye publikationer og TV produktioner

Projektfilm: en illustration af VELUX-projektet

Film om cirkelmetoden til at fremme ejerskab

Den franske film Libres er publiceret.Der er et kapitel om Samsø-børns opvækst – vi har en kopi på Akademiet, man kan låne.

Fransk-tyske ARTE har udsendt en 50 minutters dokumentar om Samsø, Vi har en kopi på Akademiet.

CNN har været på Samsø for nylig

For at læse dette nyhedsbrev online, kan de klikke her: NYHEDSBREV

 

Gem

Gem

Flattr this!