Open Close

Samsborg – et mødested for bæredygtighed og lokal udvikling

Af daglig leder, Michael Larsen
Kategori: partnerskaber

Energiakademiet og selskabet Samsø Energi Hotel, der består af en række lokale firmaer og organisationer, har i samarbejde med LAG Læsø, Ærø Kommune og Samsø Kommune stået for udarbejdelsen af konceptudvikling og prospektmateriale som grundlag for realiseringen af “Samsborg”. Næste fase omkring realisering af projektet skal nu igangsættes.

Samsborg er en vision om at skabe et unikt fælles samlingssted for uddannelsesmæssige processer om bæredygtig omstilling og udvikling på Samsø og i verden. Bæredygtighedsbegrebet foldes i de kommende år endnu mere ud på Samsø, og derfor skal der fokuseres på en lang række tiltag, som skal medvirke til at øge den samlede omstilling på øen. Vi ønsker at bygge videre på de mange aktiviteter, vi allerede har året rundt på Energiakademiet. Det drejer sig først og fremmest om de 5000 besøgende fra ind- og udland, som lægger vejen forbi os på Samsø.

Læs mere om Samsborg her.

Flattr this!

Leave a comment

All fields marked (*) are required