SAMSØS OMSTILLING

 Version 1.0

UTOPI ER MULIGT
Vind sol og  biomasse var afgørende

På kun 10 år har samfundet Samsø vist hvordan lokalsamfundet er vejen frem. Samsø har i fællesskab investeret i bæredygtige energisystemer, som i dag delvist ejes af samsingerne. Investering på 468.000.000 kr. – 100 % selvforsynende med alternativ energi – CO2 negativ pr. indbygger på 3,5 tons. 


 Version 2.0

DET HER ER BESVÆRLIGT
Uafhængig af olie benzin og diesel i 2030

Samsøs nuværende mål er at arbejde med at udfase fossile brændstoffer i 2030. Det sker gennem nøje planlægning, ved iværksættelse af temamøder, udskiftning af eksisterende møller, udskiftning af oliefyr med varmepumper og rådgivning om besparelser i el og varmeforbrug.


 Version 3.0

SUND FORNUFT
  Ressourcer genanvendes

  Energiakademiet er efter 20 år blevet et samlingssted for viden om de løsninger, der skal til for at få tingene til at ske. “Fra det bedste” til “Det næste” er en ordlyd, som spiller ind til det lokale katalog af udviklingsinitiativer, forankret i eksisterende ressourcer og mulige, tekniske løsninger.


I den seneste tid om lørdagen har der været udsendelser med vindmølle pioneer
Se mere her, udsendelserne er på ca. 40 min

Pressemeddelelse 

Pulje til støtte af lokale energifællesskaber

Aftalepartierne er enige om at afsætte en pulje til støtte af lokale energifællesskaber og lokal forankring af klimaomstilling. Puljen udmøntes efter en ansøgningsrunde.

Der afsættes 5,0 mio. kr. årligt i 2022-2025. 

Der er nu mulighed for at starte for eksempel et lokalt landsby solcellelaug på Samsø!! Med finanslovens vedtagelse er der endelig penge til energifælleskaber.

Klimaomstillings ideer er også på listen. Hvad tænker du vi skal gøre?

Har du et projekt, en ide eller er du bare interesseret i at få noget i gang i din landsby er du velkommen på Energiakademiet. Vi hjælper gerne med at lave ansøgning og få organiseret et godt lokalt fælles projekt.

feb 22

Infomøde Samsø klimahandlingsplan

februar 22. Kl. 19:30 - 22:00

Podcast with Søren Hermansen – Glasgow Cop 26 (UK)

Kursus

Samsø Energiakademi har iværksat en perlerække af kurser med baggrund i de mange henvendelser, som vi får fra vores partnere, interessenter og kunder, læs mere her

I den seneste tid om lørdagen har der været udsendelser med vindmølle pioneer

Se mere her, udsendelserne er på ca. 40 min

Pulje til støtte af lokale energifællesskaber
Aftalepartierne er enige om at afsætte en pulje til støtte af lokale energifællesskaber og lokal forankring af klimaomstilling. Puljen udmøntes efter en ansøgningsrunde.

Der afsættes 5,0 mio. kr. årligt i 2022-2025. 
Der er nu mulighed for at starte for eksempel et lokalt landsby solcellelaug på Samsø!! Med finanslovens vedtagelse er der endelig penge til energifælleskaber.

Klimaomstillings ideer er også på listen. Hvad tænker du vi skal gøre?
Har du et projekt, en ide eller er du bare interesseret i at få noget i gang i din landsby er du velkommen på Energiakademiet. Vi hjælper gerne med at lave ansøgning og få organiseret et godt lokalt fælles projekt.

feb 22

Infomøde Samsø klimahandlingsplan

februar 22. Kl. 19:30 - 22:00