Open Close

Tilskud til energirenovering

Det er ikke alle der ved det, men du kan faktisk få betalt en del af udgiften, når du energirenoverer din bolig. Energiselskaberne opkøber nemlig energibesparelser, og derfor kan du få et kontant tilskud hvis du eksempelvis isolerer din bolig eller udskifter en varmekilde. Brug energihjem.dk’s infografik til at få svar på hvad, hvordan og hvor meget du kan få i tilskud til din kommende energirenovering.

Tænker du på at energirenovere din bolig eller din virksomhed for at spare på strømmen eller varmeregningen?

Så skal du huske, at du også har mange muligheder for at få tilskud og rådgivning til at udføre dine besparelser. Du kan nemlig både søge om tilskud fra et energiselskab og bruge håndværkerfradraget til lønudgifterne.

Linket her fortæller dig alt, hvad du skal vide om tilskud til din energirenovering.

Hvorfor kan du få tilskud

Danmark har lagt en energiplan frem til 2050 med delmål for 2020, som involverer energiselskaberne.

Langsigtede energiplan for 2050

 • Al energiforsyning i Danmark skal være omstillet til vedvarende energi – inklusive transport.
 • Planen giver grundlag for nødvendige investeringer i energieffektivitet og udvikling af grøn energiteknologi.

Energiaftale med delmål for 2020

 • SRSF-regeringen indgik d. 22. marts 2012 en bred politisk energiaftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti for perioden 2012 -2020.
 • Aftalen indeholder aktiviteter, der skal hjælpe med at reducere Danmarks CO2-udslip og energiforbrug.
 • Som resultat forventes CO2-udslippet i 2020 at være 34% mindre i forhold til 1990.
 • Energiforbruget forventes at være faldet med 12% i forhold til 2006.
 • Forventningerne skal bl.a. indfries ved at give rådgivning og tilskud til både private forbrugere og virksomheder, der vil udføre energirenoveringer.

Energiselskabernes rolle – energitilskud

 • 13. november 2012 indgik energiselskaberne en frivillig aftale med energiministeren om at hjælpe med til at skabe energibesparelser.
 • Energiselskaber omfatter både naturgas-, fjernvarme- og elselskaber (kun delvist olieselskaber).
 • Selskaberne er med aftalen forpligtet til at realisere besparelser i energiforbruget hos slutbrugeren, så Danmark kan nå sine 2020 mål.
 • De har hvert år et fast mål om energibesparelser, der skal nås og dokumenteres.
 • Målene nås bl.a. ved at give tilskud til energibesparende forbedringer.
 • Med tilskudsordningen kan de ’købe’ indberetningsretten til de energibesparelser, der opnås ved en energirenovering eller optimering af tekniske anlæg.
 • Selskaberne indberetter besparelserne til Energistyrelsen, og på den måde når de deres mål.Kilde: http://www.energihjem.dk

Flattr this!

Leave a comment

All fields marked (*) are required