Open Close

Invitation til konference og middag:

Kig lige på invitationens overskrift igen. Vi, Cecilie Marie Meyer og Malene Lundén, har tænkt så det knager og spurgt rundt på øen, om de 2 forskellige overskrifters genklang. For hvad og hvilken forskel ligger der i ordene blir og bliver? Der var nogle personer, som uafhængigt af hinanden var meget enige om, at overskriftens upræcise ordlyd blir var godt, mens nogle andre anbefalede den grammatisk korrekte ordlyd bliver. Ligeså passioneret blev diskussionen, da vi skulle afgøre hvorvidt vi skulle bruge ordet Samsø eller øen.

Vi har nu lagt hovederne på blokken, og talt stemmerne op. Den overskrift, der fik flest stemmer, var DET BLIR PÅ ØEN Hvilke af ordene ville du selv have valgt? Og hvorfor?

Et er ord, et andet handling, og det at tage beslutninger om at forme Samsøs fremtid. Hvordan kan dette gøres i fælleskab, og hvordan holder vi os på sporet sammen ? Hvordan medvirker vi, så vi kan præge udviklingen i en positiv retning?

For at finde svar på disse spørgsmål afholder Samsø kommune og Samsø Energiakademi fredag den 24.2 en åben konference. Her håber vi at så mange som muligt har lyst til medvirke ved at sætte deres præg på Samsøs fremtid. Vi ved, at det, der gør vores ø særligt stærk i så manges øjne, netop er pladsen og lysten til at tale sammen, at samarbejde og i fællesskab nå til enighed om det, der ligger os nært.

Og hvordan går det så egentlig med at overskue helheden på Samsø ? Hvordan justerer og optimerer vi det sammen? Har vi stadigvæk en fælles drøm om bæredygtighed, og hvor meget skal det fylde i vores dagligdag ved det at bo og virke på Samsø?

Konferencen åbner måske op for at se de næste store muligheder indenfor hvad Samsø skal leve af i fremtiden.

Samsø har gjort det før, og nu gør vi det igen, nærmere bestemt den 24 Februar, hvor vi sammen med Samsø kommune og mange andre lokale aktører har indledt et tæt samarbejde om at invitere alle, der har lyst til at medvirke, til en openspace-konference hvis formål er at justere og optimere de mange målsætninger fra borgere/foreninger/virksomheder/ interesseorganisationer, som jo er alle os, der gør Samsø til et levende og bæredygtigt samfund.

Formålet med Openspace-konferencen er bl.a. at optimere på det arbejde vi alle sammen udformede tilbage i 2012 på konferencen 2.0 som blev afholdt på Flinchs Hotel. Her fik vi sammen sat nogle afgørende markører for hvilke områder på Samsø, der skulle prioriteres. Det helt store ønske dengang var at iværksætte en helhedsplan Samsø, der fik flest stemmer.

I helhedsplanen lagde vi op til udformningen af en forretningsplan omkring følgende formelle og uformelle tiltag:

  1. Kan der bydes ind med tiltag på den sociale og økologiske bæredygtighedstanke?
  2. Hvad kan Samsø byde ind med på den fælles vidensdeling?
  3. Hvordan står det til med vores lokaløkonomi?
  4. Hvad tænker vi om Samsøs ressourcer og cirkulære økonomi?
  5. Hvad betyder et generationskifte i bl.a. landbruget på Samsø?
  6. Kan Samsø blive uptown bosætningskommune til Århus?
  7. Kan en ny infrastruktur og bedre færgeforbindelser lade sig gøre?
  8. Hvordan får vi en bedre internetforbindelse, som gavner hele Samsø?

De 8 punkter afgjorde at vi idag er på vej til at udfase fossile brændsler – altså var der fælles fodslag.

Energiakademiet vil i de næste uger her i Samsø Posten og på de sociale medier skrive en ugentlig positiv historie om Samsø og dens mangfoldighed af virksomme borgere, som gør noget godt for fælleskabet.

Alle der holder Samsø Posten vil modtage en invitation til Openspace-konferencen i uge 52 via avisen. Derefter skal alle jer, som ønsker at medvirke på konferencen, tilmelde jer via et spørgeskema, som er en del af invitationen i papirform eller på nettet.

Hvis du har spørgsmål så ring til Samsø Energiakademi 87921011.

 

Flattr this!

Leave a comment

All fields marked (*) are required