Open Close

Hvilke muligheder ser du at Samsø skal leve af i fremtiden?

Navn: Henrik Øster Alder: 47 år. Hobby: At gå rundt på mine marker og se planterne gro. Jeg bor ned til vandet og det er en stor fornøjelse at kunne opleve både jorden og havet på samme tid.

Hvad foretrækker du: Det blir eller det bliver på øen: Blir, det er kontant og hurtigt.

Beskæftigelse: Landmand og organisationsmand. Jeg er formand for Samsø Landboforening, der på rådgivningsdelen har fusioneret med 7 andre jyske foreninger til rådgivningsfirmaet LMO, hvor jeg er bestyrelsesmedlem. I LMO rådgiver vi alle om regnskab, økonomi, jura,  ejendomshandel, økologi, planter og husdyrsbrug. Det landbrugspolitiske foregår i foreningen i samarbejde med Landbrug & Fødevarer.

Hvornår er du flyttet til øen: Jeg er samsing, men tog min uddannelse udenfor øen og flyttede tilbage i 1997.

Hvilken by bor du i: Sildeballe.

Hvad er din opvarmningskilde: olie, samt varme fra gyllekøling til opvarmning af staldene. Desuden bidrager jeg til øens fjernvarmeanlæg med halm fra mine marker.

Hvad er det bedste ved Samsø? Bidrager du med frivilligt arbejde, og hvad betyder frivilligt arbejde for Samsøs fællesskab? Jeg holder meget af naturen, klimaet og fællesskabet. Vi har bygget en stor mangfoldighed op her på øen, og skabt et stærkt tre-ben bestående af landbrug, turisme og energiproduktion. Brancher, der går hånd i hånd: Folk kommer her på ferie for at nyde naturen, det åbne landskab og vores gode afgrøder, og opleve vores omstilling til vedvarende energi-Ø. Deres ophold her genererer så en økonomi, hvor pengene flyder ind i kredsløbet og gavner landbruget og energiproduktionen. Frivilligheden smager jeg på når jeg arbejder for Landboforeningen. Vi bor på en lille ø og det at vi kender hinanden i frivillige sammenhænge og ikke kun fra én virkelighed gør at vi kan lægge konflikterne ned.

Kan du give 1 eller 2 anbefalinger til hvordan vi kan komme i mål med at være fossilfri ø i 2030? Vi skal stå sammen om mulighederne. Hvis biogasanlægget kunne komme op og køre ville det være vigtigt, og give landmændene mulighed for at høste 2 gange om året. Resterne fra vores første høst kunne vi komme i biogasanlægget, hvor de blev til gødning, og så atter sprede det på markerne, hvor vi for eksempel kunne så græs, eller bruge det organiske materiale i staldene som dyrefoder.

Hvad tror du bliver det vigtigste at vi som samfund holder fokus på i forhold til udfasningen af fossile brændsler? At deprojekter, vi sætter i søen, skal have deres gang på jorden. For at vi kan få investorer med i forløbet kræver det, at der er en høj faglig tyngde i projekterne. Det skal være rentabelt for alle, en win-win-situation for både Samsø og vores samarbejdspartnere.

Hvilke af de 4 ressourceområder vand, luft, jord eller affald tror du Samsø skal satse på i fremtiden? Mine planter har brug for vand, jord og luft. Men hvis vi skal udnytte ressourcerne optimalt, så er det vigtigt at finde ud af, hvordan vi kan genanvende vores organiske affald. Og så skal landmændene også se at komme udover vandkanten: vi skal dygtiggøre os i forhold til de maritime energiafgrøder, så som ålegræs, tang og muslinger. Planterne kan bruges både som biogas og som føde, muslingeskallerne er fulde af fosfor, som kan genanvendes i dyrefoder, og muslinger er dygtige til at filtrere havvandet. Især os der bor ved de kystnære områder har brug for at se os selv som både vandmænd og landmænd, for det hele hænger sammen.

Har du nogen erfaring med cirkulær bio-økonomi? Ja, jeg har i mange år haft en cirkulær tankegang i forhold til ressourcerne i mit landbrug: restproduktionen fra kornet sælger jeg til fjernvarmeværket her på Samsø, mens de døde svin fra mine stalde køres til Daka, hvor jeg er andelshaver. Daka er en virksomhed, der laver bioethanol ud af døde dyr fra hele landets besætninger. Jeg tror nemlig på at fremtiden i dansk landbrug ligger i at vi udover fødevarer også producerer energi.

Gem

Flattr this!

1 comment

  1. RT @EnergiAkademiet: Nyt på Energiakademiet.dk (translation available): Hvilke muligheder ser du at Samsø skal leve af i fremtiden? – https…

Leave a comment

All fields marked (*) are required