Open Close

Samsø vil den 18.1 undersøge muligheden for at lave havhaver !

Lars Nikolaisen

Alder: 70 år.

Hobby: biomasseressourcer. Bygningskultur. Aktiviteter på Samsø.

Det blir eller det bliver på øen: bliver. Det er vigtigt at holde fast i den korrekte måde at tale og skrive dansk på.

Beskæftigelse: Jeg er pensionist. Jeg har i mange år arbejdet med udnyttelse af biomasse til energiformål og senest med storskalaproduktion af tang til industrielle formål. Jeg arbejder stadigvæk som biomasse-konsulent for Teknologisk Institut i Århus samt for en amerikansk miljøorganisation.

Hvornår er du flyttet til øen: 1 juni i år.

Hvilken by bor du i: Tranebjerg.

Hvad er din opvarmningskilde: halmfyret fjernvarme og brændeovn.

Hvad er det bedste ved Samsø? Bidrager du med frivilligt arbejde, og hvad betyder frivilligt arbejde for Samsøs fællesskab? Det bedste er uden tvivl naturen, især er der særligt smukt omkring Besser Rev og Vesborg Fyr. Det er også vigtigt at vi som samsinger har nogle gode fællesskaber. Det er vigtigt for mig at kende de mennesker, jeg lever opad. Alle kender (næsten) alle, og det giver et stærkt tilhørsforhold til øen. Og meget apropos, så har jeg hørt at der er flere medlemmer af foreninger end der er borgere på Samsø, så det betyder at der virkelig er gang i foreningslivet. Jeg vil selv gerne bidrage med min viden om biomasse og tang, og vil gerne være med til at etablere en Havhaveforening her på øen, hvor borgerne har mulighed for at gå ned og høste deres egne muslinger og spisetang. Måske tangen endda kan afsættes til de lokale restauranter, når der er højsæson for råvaren i det sene forår og forsommer.

Kan du give 1 eller 2 anbefalinger til hvordan vi kan komme i mål med at være fossilfri ø i 2030? Vi er nødt til at gøre noget ved vejtransporten for borgerne og marktransporten for landbruget. Lige nu ligger der et problem i at el-bilernes batterier ikke har stor nok kapacitet, og at opladningstiden er for lang. Men jeg ved at der arbejdes på begge dele i bilbranchen, så der må vi være vågne. Og hvem ved hvornår der kommer en eldreven mejetærsker på markedet? For alle vores landbrugsmaskiner skal naturligvis også være grønne.

Hvad tror du bliver det vigtigste at vi som samfund holder fokus på i forhold til udfasningen af fossile brændsler? Energibesparelse, kollektiv transport og isolering af bygninger. Disse tre ting skal videre udvikles, for at vi kan gå hele vejen. Men det er vigtigt at vi har en realistisk tidsramme, tænker økonomi ind samt tager den nødvendige teknologi i brug, for at kunne lykkes. Vi kan ikke bare lukke alle kraftværker, der kører på fossile brændsler og atomkraft, ned fra den ene dag til den anden, det ville heller ikke fungere på verdensplan. Et velfærdssamfund som det vesteuropæiske ville ikke kunne opretholdes. Vi må tage ét skridt ad gangen.

Hvilke af de 4 ressourceområder vand, luft, jord eller affald tror du Samsø skal satse på i fremtiden? Vand og jord. Jorden er allerede stærkt udnyttet, og jeg siger ikke at vi skal føre hele Samsø tilbage til hvordan landskabet så ud efter den sidste istid, men vi bør satse mere på den frie natur som ressource. Svalerne kom tilbage mange steder da sprøjtetrykket på markerne blev reduceret. Jeg vil for eksempel meget gerne se storken tilbage til øen, for så betyder det, at vi har fået skabt områder fulde af den komplekse natur og artsvariation, som storken kræver for at kunne overleve. Tilbageførelsen af områder med mere vild natur skal ske hånd i hånd med landbruget, da vi jo også skal leve af det vi selv producerer. Havets ressourcer kan vi udnytte meget bedre, se blot på al tangen ude i havet, der både kan bruges som føde for dyr og mennesker, være ingrediens i medicin, kosmetik og farvestoffer og tilmed benyttes i vores biogasanlæg.

Har du nogen erfaring med cirkulær bio-økonomi? Ikke direkte, men mit arbejde med tang handler jo om at zoome ind på en uudnyttet, økologisk ressource, der kan indgå i en cyklus både når det kommer til mad og energi.

Gem

Gem

Gem

Flattr this!

2 comments

  1. ærgerligt man ikke kan læse billedet! Det var super spændende!

  2. Jakob Ramlau siger:

    Go for it! Godt at Samsø griber ud efter de her muligheder. Tang og muslinger i vandløb og fjorde må være en af de absolut bedste og mest nærliggende muligheder for at få lidt bedre styr på det industrielle landbrug. (!!) Hvor, som jeg forstår det, en væsentlig kilde til miljøproblemer er de landmænd der tager fejl af vejr og vejrudsigter og/eller får gødet over målet. Så lidt for mange næringsstoffer havner i vandløb og fjorde. Hvad er så mere nærliggende end grønt nyttelandbrug til at drage fordel af således utilsigtet gødning af vandet!! Helt gratis gødning. Andre er også på vej. Som alle interesserede nok ved. Bigadan i Solrød ved driftschef Erik Jensen laver biogas af tang, det har de så småt fået styr på, andre har lavet en ‘ravfinder’, det kan nok stimulere borgernes interesse for at samle tang sammen,…. og så videre. Alt godt og grønt herfra.

Leave a comment

All fields marked (*) are required