Open Close

Det Blir på Øen 3.0

Den 24 februar 2017 afholdtes borgerkonferencen Det blir på øen i samarbejde med Samsø kommune, hvor dele af øens befolkning valgte at bruge en fredag på at være nysgerrige og lære mere om version 3.0. Bio-cirkulær økonomi er Samsø kommunes nye projekt, som løber i 4 år. Samsø Kommune og Energiakademiet har bla. iværksat 2 konferencer for borgere med interesse for feltet. På den første konference shared space med deltagelse af relevandte stakeholders blev der udformet 6 nye initiativer under overskrifterne ressourcer, uddannelse, tænketank, behold næringsstofferne på øen, affaldssortering og vandkredsløb. På den næste konference, som var for alle openspace, blev der iværksat 15 initiativer, og det viser, at der lige nu på Samsø er stor virketrang på bio-cirkulær økonomi.

Flattr this!

Leave a comment

All fields marked (*) are required