Open Close

1. maj er dagen, hvor vi på energiakademiet kæmper for bæredygtighed.

Vi kæmper heldigvis ikke kun for at overleve på Samsø Energiakademi.

Vi mener, at vi bor i et land ,som stadigvæk har dynamiske lokal samfund,og som har skik og tradition for at praktisere rettidig omhu på rigtig mange samfunds bundlinjer. Det lille samfunds klogskab og tillid er i høj kurs.

Energiakademiet ved godt af erfaring, når vi rejser rundt i landet, at der er områder i Danmark, som er udpint og drænet for både visioner og misioner.

Lige nu står samfundet Samsø over for nogle meget store udfordringer på hvilke teknologier og hvilken mobilitet og hvilke erhverv, som kan levere både arbejdspladser og en fremtidig bæredygtig økonomi. Hvad skal vi leve af og hvordan sikrer vi os, at det sker i overensstemmelse med solide rammebetingelser nationalt og at vores lokal politikere har den fornødne kendskab til de mange decentrale udfordringer lokalsamfund står overfor som illustreret i de 17 FN verdensmål.

Vi på energiakademiet ser og møder i det daglige mennesker fra alle samfundslag, som kommer og vil lære og kopirere den udvikling, som har fundet sted så Samsø. Derfor er Energiakademiet i dag ikke kun kendt inden for Danmarks grænser, men Samsø er blevet verdenskendt. Derfor vil vi gerne påpege, at det lille sted kan sagtens spille en afgørende stemme i det globale billede på at bæredygtighed nytter. Ikke alene -men i stor ildhu og tillid på at kunne samarbejde på tværs af partier, på tværs af sektorer og på tværs af værdier. God 1. maj til alle jer derude, der går efter sagen og ikke personen.

 

 

Flattr this!

Leave a comment

All fields marked (*) are required