Open Close

Gønne dage – på Samsø

Energiakademiet og Aarhus2017 – Europæisk Kulturhovedstad præsenterer ” Grønne Dage” på Samsø.

– Uden frivillighed og interesse, ingen foreningsdannelse.

Foreningen bæredygtighedsfestival på Samsø er igen i år klar med en udvidelse af aktiviteter og tiltag, der vækker og ægger.

Aktiviteter på Samsø 3.6 – 19.6

Helt i tråd med Samsøs kerne som Danmarks kommende fossiluafhængige Ø har lokalbefolkningen igennem de sidste 5 år udviklet og afholdt Samsø Bæredygtighedsfestival henover den første weekend i juni. Bæredygtighedsfestivalen er en kavalkade af mangfoldighed og danser i tæt samarbejde med Energiakademiet og mange afgørende aktører fra Samsø og Danmark. Energiakademiet har i tæt parløb med festivallens bestyrelse og aktører set værdien at festivallen, som er vokset og langsomt blevet forankret. Interessen er krydret med stor ildhu og ildsjæle fra Samsø, som gør en stor forskel via festivalen.

Energiakademiet har igennem alle de 5 år lagt omkringliggende jord og lokaler til og stillet personale til rådighed i det omfang, det var nødvendigt. Nu er Energiakademiet kommet dertil hvor vi gerne vil udvikle og støtte op om festivalens seje arbejde. Derfor udvider vi festivalperioden, så den i år bliver længere og fra at være to dage nu er oppe på 16 dages oplevelser og aktiviteter med partnere og projektholdere og gamle som nye aktører.


Høj aktivitet i Region Midt Jylland
 
Aarhus og regionens udnævnelse til Kulturby 2017 var banebrydende. Udnævnelsen og opgaverne kunne mærkes også hos Samsø Energiakademi, der har reageret som en boomerang på opgaven og har fået rollen som mentor på at samle civilbefolkningen og gentænke hvad bæredygtighed på Samsø og i Europa kunne være.
Samsø Energiakademi blev udpeget af Kulturby-sekretariatet til at være tovholder på at løfte og stimulere regionens ildsjæle.
Svaret var et rungende ja fra alle aktørerne i regionen til at re-thinke udvidelsen og samarbejdet på ny. Samsø Energiakademi og bæredygtighedsbureauet Worldperfect blev udpeget til at være operatører og udviklere på perioden Grønne Dage, der i år løber fra 3-19 juni og bliver Samsøs hidtil største fejring af Re- think bæredygtighed.

 

Næste Kulturhovedstad er Leuwarden i Holland

Bæredygtighed er et af nøgletemaerne for Aarhus Kulturhovedstad 2017.

Energiakademiet og Wordperfect har af Kulturhovedstaden 2017 været med til at udvikle festivalen og screene og udvælge 10 banebrydende projekter, som henover året tilbyder energiture til et væld af målgrupper, som har interesse i hvad der sker på klima- miljø og bæredygtighedsfronten i region Midtjylland.
Det har bl.a. også resulteret i udviklingen af guiden Aarhus Sustainability Model (ASM), som fremover kan tjene som værktøj og inspiration for kulturaktører.
De 10 banebrydende projekter vil blive præsenteret under Grønne Dage på Brundby Hotel og i samme ombæring dyste om Samsø Awarden –  prisen, som Energiakademiet introducerede til forrige års festival.
I år løfter Samsø Energiakademi Samsø Arwarden op til at blive international, også takket være de kommende kulturbyer, italienske Matera og hollandske Leeuwarden, som vil deltage og senere videreføre Samsø Award-konceptet i deres respektive lande.

På det europæiske plan afholder foreningen INFORSE borgermøde den 9.6 under de Grønne Dage. Formål for mødet er at kigge på hvilken fremtid der ligger for kyst til kyst.

Læs mere på: http://green-days.dk

 

Flattr this!

Leave a comment

All fields marked (*) are required