Open Close

Mareta og Jens Peter Stephansen fra Kolby Kås genbruger regnvandet – Sådan er Samsøs beboere bæredygtige i hverdagen:

Mareta og Jens Peter Stephansen har boet på  Samsø i 44 år. Det var oprindelig arbejdet, der trak dem til Samsø. Da jeg spurgte dem om deres små, bæredygtige handlinger, skulle der i første omgang graves dybt efter et svar. Parret havde nemlig ikke tænkt på, at de dagligt sparer gevaldigt på deres vandforbrug.  

Selvom de ikke selv tænker store tanker om deres vandforbrug, så fortæller de mange foranstaltninger i deres have en anden historie. Den er nemlig fyldt med tønder, der står opstillet omkring parrets hus. Her leder tagrenderne vandet ned i dem, mens en slange sender vandet ud i haven til parrets træer, græs og sø. Det gør ikke alene, at deres sø og planter for friskt vand, men holder også parrets hus fri for vandskader.

Både Mareta og Peter har kendt direktør på Energiakademiet, Søren Hermansen, siden han var barn. De har fulgt aktiv med i hans karriere og er ikke bange for at vise en vis stolthed over at kende en af TIME Magazines klimahelte.

Spar på vandet

Den typiske opsamlingstønde kan indeholde 400 liter vand, og det kan faktisk være en god forretning. Det giver nemlig mulighed for at genanvende vandet og forhindre oversvømmelser i haven. På øens Energiakademi genanvendes regnvandet i bygningens toiletter.

Med kærlig hilsen fra Katie:

Mit navn er Katie Smidt. Til dagligt læser jeg bæredygtighed på universitetet i Texas, men denne sommer har jeg haft fornøjelsen af at være i praktik på Samsø Energiakademi. Her har jeg lært en masse om øens særlige, demokratiske, grønne omstilling. Jeg har i min tid på øen lavet en række korte interviews med samsingerne omkring deres personlige, bæredygtige levevis, og her på hjemmesiden vil du henover de næste 2 måneder kunne stifte bekendtskab med dem alle – de er hver især arketyper på hvordan man selv kan skabe sin egen bæredygtige hverdag.

Samsøs baggrund

I midten af 90erne var Samsø totalt afhængig af olie og kul, og øens strøm skulle importeres fra fastlandet via et undervandskabel.  Dengang var den gennemsnitlige, årlige CO2-udledning per samsing 11 ton. I 1997 vandt øen dog statussen som Vedvarende Energi-Ø. Med afsæt i titlen lykkedes det øen at blive 100 procent selvforsynende på kun ti år. 70 procent af de 446.000.000kr, omstillingen har kostet, er kommet fra lokale investorer.

Livet på Samsø

Samsø er det største CO2-neutrale beboelsesområde i verden og øens beboere har den dag i dag et negativt CO2-aftryk på 3,7 ton per indbygger. Til sammenligning er det nationale CO2-aftryk på 10 ton per indbygger.  Samsø har et overskud på 10 procent ren energi. Det betyder, at man siden 2003 har kunne sende et overskud af strøm til den jyske side af fastlandet.

Flattr this!

Leave a comment

All fields marked (*) are required