Open Close

Stefan Wolffbrandts hus har landets bedste energimærke – Sådan er Samsøs beboere bæredygtige i hverdagen:

Når du spørger musiker Stefan Wolffbrandt, hvad der i sin tid trak ham til Samsø, så peger han straks på naturen og øens stille og rolige omgivelser. Han har ikke alene investeret i både en elektrisk bil og cykel, men ejer også øens første hus, der blev certificeret med det bedste energimærke muligt i byggereglementet – A1.

”Min isolering i både vægge og gulve giver mig en strømbesparelse på 16% i forhold til, hvad jeg ellers skulle have brugt”, fortæller Stefan Wolffbrandt.

Stefans hus er opvarmet af flis som det, man bruger på Nordbys fjernevarmeanlæg. Samtidig er hjemmet udstyret med et soldrevet ventilationssystem, der pumper varm luft ind i huset, når det behøves. Kronen på værket er Stefans egen, personlige vindmølle, der sammen med de andre foranstaltninger stort set gør huset CO2-neutralt.    

 

”Energiakademiet er en afgørende faktor i at bringe folk tættere sammen og derigennem skabe et stærkt sammenhold omkring en mere bæredygtig fremtid, siger Stefan.

Effektiv energi

Dags dato har ¾ af øens huse smidt oliefyret ud og er skiftet til et af øens fire fjernvarmeværker, der kører på halm eller træpiller. 100 procent af øens elektricitet kommer fra vindkraft og 75 procent af varmen fra fjernvarmeværkerne.

Målet er, at energiforbruget til opvarmning vil være reduceret med 35 procent for huse og 10 procent for virksomheder i 2050.    

Med kærlig hilsen fra Katie:

Mit navn er Katie Smidt. Til dagligt læser jeg bæredygtighed på universitetet i Texas, men denne sommer har jeg haft fornøjelsen af at være i praktik på Samsø Energiakademi. Her har jeg lært en masse om øens særlige, demokratiske, grønne omstilling. Jeg har i min tid på øen lavet en række korte interviews med samsingerne omkring deres personlige, bæredygtige levevis, og her på hjemmesiden vil du drypvis henover september og oktober kunne stifte bekendtskab med dem alle – de er hver især arketyper på hvordan man selv kan skabe sin egen bæredygtige hverdag.

Samsøs baggrund

I midten af 90erne var Samsø totalt afhængig af olie og kul, og øens strøm skulle importeres fra fastlandet via et undervandskabel.  Dengang var den gennemsnitlige, årlige CO2-udledning per samsing 11 ton. I 1997 vandt øen dog statussen som Vedvarende Energi-Ø. Med afsæt i titlen lykkedes det øen at blive 100 procent selvforsynende på kun ti år. 70 procent af de 446.000.000kr, omstillingen har kostet, er kommet fra lokale investorer.

Livet på Samsø

Samsø er det største CO2-neutrale beboelsesområde i verden og øens beboere har den dag i dag et negativt CO2-aftryk på 3,7 ton per indbygger. Til sammenligning er det nationale CO2-aftryk på 10 ton per indbygger.  Samsø har et overskud på 10 procent ren energi. Det betyder, at man siden 2003 har kunne sende et overskud af strøm til den jyske side af fastlandet.

Flattr this!

Leave a comment

All fields marked (*) are required