Open Close

Rene Malarik driver et økologisk landbrug – Sådan er Samsøs beboere bæredygtige i hverdagen:

Rene Malarik er manden bag Yduns Have. Den lille gård ved Ålstrup startede oprindeligt helt tilbage i 1987, men er i dag meget anderledes, end den var dengang. På gården gror man over 100 forskellige produkter, som sælges fra gårdens butik, og stedet er netop blevet forpagtet af de to landmænd Hester og Bjarne, som på sigt vil overtage Yduns Have.

Yduns Have er ejet af SamsøØkologisk og Samsø Økojord og strækker sig over 10 hektarer land. På gården bruger man en landbrugsmodel, der gør det muligt for øen beboere at betale gården forud for derefter at modtage frugt og grønt, når det står færdigt. Det gør Yduns Have i stand til at fortsætte på en bæredygtig måde samtidig med, at øens forbrugere for frisk, lokaldyrket frugt og grønt.

“Vores trademark er biodiversitet, så vi dyrker over 100 forskellige ting. Vi prøver også at holde tingene lokale. På en måde er Yduns Have ligesom Energiakademiet, blot med fokus på mad istedet for energi”, siger René.

Gården tilbyder samtidig seks værelser til frivillige, der kunne tænke sig at besøge gården.

Lokalt og økologisk

Landbruget er øens hovederhverv, og særligt Samsøs kartofler og jordbær har særstatus i hele Danmark.  Organisk landbrug nedsætter brugen af kemikalier, sikrer en sundere landbrugsjord, passer på drikkevandet og giver en langt bedre biodiversitet. I Danmark er syv procent af alle landbrug økologiske. På Samsø er det to procent.

Med kærlig hilsen fra Katie:

Mit navn er Katie Smidt. Til dagligt læser jeg bæredygtighed på universitetet i Texas, men denne sommer har jeg haft fornøjelsen af at være i praktik på Samsø Energiakademi. Her har jeg lært en masse om øens særlige, demokratiske, grønne omstilling. Jeg har i min tid på øen lavet en række korte interviews med samsingerne omkring deres personlige, bæredygtige levevis, og her på hjemmesiden vil du henover de næste 2 måneder kunne stifte bekendtskab med dem alle – de er hver især arketyper på hvordan man selv kan skabe sin egen bæredygtige hverdag.

Samsøs baggrund

I midten af 90erne var Samsø totalt afhængig af olie og kul, og øens strøm skulle importeres fra fastlandet via et undervandskabel.  Dengang var den gennemsnitlige, årlige CO2-udledning per samsing 11 ton. I 1997 vandt øen dog statussen som Vedvarende Energi-Ø. Med afsæt i titlen lykkedes det øen at blive 100 procent selvforsynende på kun ti år. 70 procent af de 446.000.000kr, omstillingen har kostet, er kommet fra lokale investorer.

Livet på Samsø

Samsø er det største CO2-neutrale beboelsesområde i verden og øens beboere har den dag i dag et negativt CO2-aftryk på 3,7 ton per indbygger. Til sammenligning er det nationale CO2-aftryk på 10 ton per indbygger.  Samsø har et overskud på 10 procent ren energi. Det betyder, at man siden 2003 har kunne sende et overskud af strøm til den jyske side af fastlandet.

Flattr this!

Leave a comment

All fields marked (*) are required