Open Close

20 års jubilæum: Jørgen Hald er en af gårsdagens helte

I optakten til at pejle og genopfriske den historiske markør på 20 års positiv energiudvikling med fokus på lokalitet – aktivitet – mentalitet, vil akademiet i disse uger kaste lys over 
hvad det var der skete i de dage, hvor nogle nøglepersoner tog fat og fik afgørende betydning for hvor Samsø er i dag med udvikling af teknologi og adfærd. Det gjorde at vi kan kalde os Danmarks Vedvarende Energi Ø, og nu er i gang med at udfase benzin, diesel og olie.

I denne uge skal vi møde Jørgen Hald:

Rolle i Vedvarende Energi-Ø: Jørgen var med i arbejdsgruppen omkring Nordby/Mårup Varmeværk og var med i repræsentantskabet for Samsø VEØ.

Hvad betyder Energiakademiet for Samsø idag? ”Energiakademiet har betydning for Samsø rent fysisk som det sted, hvor mange forskellige grupper mødes, og hvor besøgende udefra møder Samsø som vedvarende energi-Ø. Det har desuden betydning for Samsø som det lokomotiv, der hele tiden trækker Samsø endnu længere imod en fremtid, hvor der bliver taget størst muligt hensyn til vores fælles resurser.

Hvad tror du det betyder for samsingerne, at Samsø i 20 år har haft status af vedvarende energi-Ø? For nogle enkelte betyder det nok ingenting – men for langt de fleste fylder det os med stolthed over det, vi har opnået, og langt de fleste af os har mærket det direkte i form af ny varmeforsyning, isolering eller andre praktiske handlinger.

Hvis du skulle give samsingerne et skulderklap, hvad ville du så sige?
 Samsingerne har været gode til at blande sig med hinanden. Folk, der ikke rigtig havde noget med hinanden at gøre – og som derfor nok havde et lidt skævt indtryk af hinanden – er mødtes for sammen at opnå resultater. Det har nedbrudt fordomme, og det nyder vi godt af stadig.”

 

Flattr this!

Leave a comment

All fields marked (*) are required