Open Close

Anne og Tom Albertsen holder bier – Sådan er Samsøs beboere bæredygtige i hverdagen:

Mens Anne har sin daglige gang i bogholderiet på Energiakademiet, går husbonden Tom og reparerer og vedligeholder både skibe, både og motorcykler. De har været bosat på Samsø i 10 år og kastede sig i 2010 over bi-avleriet. Bestanden er siden dengang vokset fra to bifamilier til seks – tre derhjemme og tre på Energiakademiet. Bierne bestøver både træer og blomster omkring Tom og Annes hus og giver årligt mellem 100 og 150 kilo honning.

”Vi presser vores honning i stedet for at slynge det. På den måde for vi både en mere velsmagende honning, og vores bier bliver sundere, fordi vi tvinger dem til at genopbygge tavlerne. Det får bierne til at svede og skaber en ideel temperatur i stadet”, siger Anne.

Bier i baghaven

For hvert kilo honning, der høstes, har bierne selv spist syv til otte kilo. Bierne står for 80 procent af al bestøvning. Uden dem ville vi miste en tredjedel af vores frugt og grønt.

Med kærlig hilsen fra Katie:

Mit navn er Katie Smidt. Til dagligt læser jeg bæredygtighed på universitetet i Texas, men denne sommer har jeg haft fornøjelsen af at være i praktik på Samsø Energiakademi. Her har jeg lært en masse om øens særlige, demokratiske, grønne omstilling. Jeg har i min tid på øen lavet en række korte interviews med samsingerne omkring deres personlige, bæredygtige levevis, og her på hjemmesiden vil du kunne stifte bekendtskab med dem alle – de er hver især arketyper på hvordan man selv kan skabe sin egen bæredygtige hverdag.

Samsøs baggrund

I midten af 90erne var Samsø totalt afhængig af olie og kul, og øens strøm skulle importeres fra fastlandet via et undervandskabel.  Dengang var den gennemsnitlige, årlige CO2-udledning per samsing 11 ton. I 1997 vandt øen dog statussen som Vedvarende Energi-Ø. Med afsæt i titlen lykkedes det øen at blive 100 procent selvforsynende på kun ti år. 70 procent af de 446.000.000kr, omstillingen har kostet, er kommet fra lokale investorer.

Livet på Samsø

Samsø er det største CO2-neutrale beboelsesområde i verden og øens beboere har den dag i dag et negativt CO2-aftryk på 3,7 ton per indbygger. Til sammenligning er det nationale CO2-aftryk på 10 ton per indbygger.  Samsø har et overskud på 10 procent ren energi. Det betyder, at man siden 2003 har kunne sende et overskud af strøm til den jyske side af fastlandet.

 

Flattr this!

Leave a comment

All fields marked (*) are required