Open Close

Kirsten Brosbøl: ”Akademiet skal sikre at Samsø bliver ved med at være på forkant”

I år er det 20 år siden at Samsø blev udråbt som Danmarks vedvarende energi-Ø og fik et uimodståeligt incitament til at føre indbyggernes drømme om en bæredygtig omstilling ud i livet.  Det lykkedes – og i den anledning har Samsø Energiakademi bedt danske inspiratorer indenfor samfundet, erhvervslivet, forskningsverdenen, aktivisme og kulturlivet om at komme med deres unikke blik på hvad Samsø og Samsø Energiakademi har gjort for at ændre verden både lokalt og globalt, når det kommer til vedvarende energi.

Deres svar er blevet til et manifest, som vi her på hjemmesiden vil dele lidt ud af, og som alle snart vil få adgang til digitalt. En af inspiratorerne er den tidligere miljøminister Kirsten Brosbøl:

Hvad betyder det lille praktiske eksempel i forhold til den store verdensdagsorden?

Det betyder alverden at kunne vise, at tingene kan lade sig gøre i praksis. “Show it, don’t tell it”, plejer man at sige – men faktisk skal man jo gøre begge dele for at få ting til at ske. For jo mere, vi fortæller om Samsøs grønne omstilling ude i verden, jo mere vil de gode erfaringer sprede sig og skabe forandring andre st- eder. Og på den måde bliver mange bække små til en stor å – og så kan vi rykke på den store globale dagsorden om at skabe en bæredygtig verden. Jeg har selv som politiker været glad for – og stolt af – at kunne pege på Samsøs eksempel i debatter og møder med kolleger rundt omkring i verden. Budskabet bliver altid stærkere, når vi kan vise, at vi tager vores egen medicin.

Hvilke 3 afgørende handlinger gør at Samsø Energiakademi stadigvæk eksisterer?

  1. At det er lykkedes at skabe et fælles projekt med bred opbakning på øen omkring den grønne omstilling og anerkendelse af Samsø Energiakademis af- gørende rolle i dette.
  2. Akademiets hårde arbejde med at udbrede erfaringerne til resten af landet og til hele verden. Det har sat ikke bare Samsø men hele Danmark på verdenskortet.
  3. Bred politisk opbakning – startende med Svend Aukens beslutning om at ud- pege Samsø til VEØ, og senere en konkret indsats for at sikre den fortsatte finansiering. Selvom akademiet nok havde overlevet alligevel, så betyder den politiske opbakning noget.

Hvis du skulle give et godt råd i forhold til udfordringerne på det her felt, hvad har du så lyst til at anvise som retning?

Akademiet skal sikre, at Samsø bliver ved med at være på forkant med den grønne omstilling, så man hele tiden har noget nyt at fortælle verden, fx mht. elektrificering, bioøkonomi/ ressourcer/cirkulær økonomi, økologi, natur, lokalt forankrede modeller for finansiering af den grønne omstilling, lokalsamfundsorganisering mv. Udviklingen i den grønne omstilling går rigtig hurtigt lige nu, og kommer kun til at øge sin fart i de kommende år. Investorer leder efter gode projekter, som kan skaleres, og som kan bidrage til at opnå de globale mål på klima- og miljøområdet. Her kan Samsø Energiakademi byde ind. Det kræver en skalering af forretningen, så der bliver flere ressourcer til både “kerneforretningen” lokalt og den udadvendte nationale og globale indsats.

Flattr this!

Leave a comment

All fields marked (*) are required