Open Close

Anders Eldrup: ” Samsø er ikke for stor til at man mister overblikket, men stor nok til at blive betragtet som relevant”

I år er det 20 år siden at Samsø blev udråbt som Danmarks vedvarende energi-Ø og fik et uimodståeligt incitament til at føre indbyggernes drømme om en bæredygtig omstilling ud i livet.  Det lykkedes – og i den anledning har Samsø Energiakademi bedt danske inspiratorer indenfor samfundet, erhvervslivet, forskningsverdenen, aktivismen og kulturlivet om at komme med deres unikke blik på hvad Samsø og Samsø Energiakademi har gjort for at ændre verden både lokalt og globalt, når det kommer til vedvarende energi.

Deres svar er blevet til et manifest, som vi her på hjemmesiden nu deler ud af. En af inspiratorerne er Anders Eldrup
, bestyrelsesformand, tidl. Departementchef og tidl. Adm. Dir. i DONG Energy:

Er Samsø og Energiakademiet en god forretning, og hvilke slags bundlinjer tjener vi?Danmarks største mulighed for at påvirke verdenssamfundet i en mere grøn og bæredygtig retning er ved at være “demonstratorium”, dvs. at vise andre lande, regioner og byer, hvordan det kan gøres. Her har Samsø spillet en enestående rolle ved at vise, hvordan bæredygtighed kan gå hånd i hånd med udviklingen af et moderne, velstående samfund.

Hvori ser du Samsøs potentiale? Samsø er ikke for stor til at man mister overblikket, men stor nok til at blive betragtet som relevant.

Hvad kan og skal Energiakademiet, som ikke er corporate? Første opgave har været at udvikle de bæredygtige løsninger. Næste opgave er kommunikation. Også det er man godt i gang med.
 Men udviklingen stopper ikke. Skal Samsø bevare sin store slagkraft, må udviklingen stadig følges op i takt med at nye muligheder opstår. Fx er Samsø et oplagt sted til elektrificering af transporten. Og et godt sted at vise den fulde integration af energi fra vind, sol, biomasse og hertil hørende energilagring.

Hvis du skulle give Samsø råd til en succesfuld fremtid, hvilke 3 ting skal de så holde sig for øje?Et ”demonstratorium” er kun interessant, hvis det er på forkanten af udviklingskurven. Derfor skal energiproduktionen være fuldt ud bæredygtig. Det samme gælder transporten. Og kommunen må vise hvor stor en rolle den offentlige sektor kan spille i omstillingen bla. gennem krav til bæredygtige indkøb og dermed skabelse af nye erhvervskompetencer. Også en systematisk iscenesættelse af cirkulær økonomisk tankegang bør have prioritet.

Flattr this!

Leave a comment

All fields marked (*) are required