Open Close

Katherine Richardson: “Samsø kan udgøre en forskningsgenstand i sig selv”

I år er det 20 år siden at Samsø blev udråbt som Danmarks vedvarende energi-Ø og fik et uimodståeligt incitament til at føre indbyggernes drømme om en bæredygtig omstilling ud i livet.  Det lykkedes – og i den anledning har Samsø Energiakademi bedt danske inspiratorer indenfor samfundet, erhvervslivet, forskningsverdenen, aktivismen og kulturlivet om at komme med deres unikke blik på hvad Samsø og Samsø Energiakademi har gjort for at ændre verden både lokalt og globalt, når det kommer til vedvarende energi.

Deres svar er blevet til et manifest, som vi herpå hjemmesiden nu deler ud af. En af inspiratorerne er Katherine Richardson,
Professor og leder af Sustainability Science Centre, Københavns Universitet:

Hvad betyder Energiakademiets praktiske arbejde med at lave energiprojekter for forskningsverdenen?

Energiakademiet er med til at sprede det gode budskab, altså at det KAN lade sig give sig. Desuden udgør Energiakademiet en værdifuld demonstrationsplatform.

Hvad er det Samsø og videnskaben kan?

Samsø er spændende fordi vi har behov for at se at det er muligt at køre et “normalt” samfund uden brug af fossile brændsler. Et ø-samfund er et samfund i “mikrokosmos”. Det vil være mere overskueligt at omstille et ø-samfund end hele landet. Samtidigt er de succeser, som Samsø oplever, en inspiration for resten af Danmark og det globale samfund.

Hvad betyder det lille eksempel i jeres universitetsverden?

At man kan pege på et samfund, der i praksis udlever nogle af de teorier, vi prædiker om, giver vores undervisning større troværdighed. Samsø kan også udgøre en forskningsgenstand i sig selv – især når man ønsker at analysere de sam- fundsmæssige processer, der fremmer afkobling af energiforbrug og drivhusgas-emissioner.

Samsø Energiakademi om begrebet Forskning:

Samsø er et lille samfund og dermed en slags spejl på det store samfund. Derfor er det interessant for den akademiske verden at bruge Samsø som en slags felt laboratorium. Det koster ikke så meget at sætte et forsøg op og resultaterne afspejler et samfunds reaktion på en aktiv grøn politik i praksis i et lokalsamfund. Den akademiske verden er vigtig at kende og have forbindelse til for et lille samfund. Flow af viden og indsigt er nødvendig for at forstå forandringer der er på vej og hvad de måtte betyde for det lokale samfunds medspil og hvad vi skal lære for at nå derhen hvor vi har til hensigt at gå.

Flattr this!

Leave a comment

All fields marked (*) are required