Malene Lundén: 17 år til temperaturstigningerne sænkes?

17 år til temperaturstigningerne sænkes?

September 19, 2018 - Af Malene Lundén

Magtens centrum mødtes i centrum som denne gang var København, inviteret af HOUSE OF FUTURES. For 7 år siden.

Overskrifterne og indholdet er ironisk og på samme tid oprigtige. Jeg vil driste mig til at indlede med at udnævne dette store værk og forarbejde som historisk uvurderligt. Baggrunden for at arbejde med IN100YEAR skrives nogenlunde på denne måde.

Det er nu 7 år siden at projektet blev gennemført og derfor er tiden langt mere moden til at forstå omfanget af visionen og de mange handlinger.En af mange nye super tendenser som jeg kan se nu er at in100years er født i en æra kaldet metamodernisme. Metamodernisme kommer jeg ind på senere i teksten eller i en helt ny blog. Jeg tænker vi lige skal have en stor orm på krogen, så vi måske kan være heldige at fange den fede makrel.

Hvilken bred, dyb og langsigtet tænkning kan gøre noget for dig i dag. “I 100 år – starter nu” er en løbende samtale om den langsigtede og om de foretrukne futures/fremtider. 

Det startede som et etårsprojekt, som du nu kan læse mere om på denne hjemmeside.

Konversationen fortsætter i forskellige indstillinger på grund af følgende projekter fra House of Futures:

“I 100 år – start nu” er titlen på dette projekt, som er udviklet og vil blive lettet af House of Futures i løbet af 2011-12. Projektet vil udforske og debattere meningsfulde svar på spørgsmål som: 

Hvordan kan vi opretholde, udvikle og berige menneskelig eksistens i betragtning af de begrænsede ressourcer, der er til rådighed på planeten Jorden?

100 ÅR frem

4 seminar er en stor del af en scenarieprocessen i løbet af et år, der involverer tværfaglige eksperter og tænkere, som vil omarbejde og medvirke til visioner om bæredygtighed og vækst. House of Futures bruger fremtidsstudier metoder i et 100 års omfang til at skitsere de vigtigste drivkræfter og usikkerheder om transformationer og ramme foretrukne futures.

1 åbnings seminar KBH Borupshøjskole

En af de transformationer der blev fremkaldt er blevet til at der i dag findes et sted som arbejder med bæredygtige løsninger og findes i København.

 

CHORA CONNEKTION. Chora opfylder sin mission via:

En anden transformation var anbefalingerne på hvordan man kan arbejde i en 100års term.

 

  • Tværfaglige og innovative partnerskaber på tværs af sektorer, fagområder og organisationer.
  • Facilitering af udviklings- og handlingsorienterede processer for organisationer, virksomheder og institutioner, der bygger på ekspertise samt afprøvede metoder og værktøjer kombineret med en unik tilgang til bæredygtighed
  • Udvikling af nye eksperimentelle prototyper inden for rammerne af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

 

En anden transformation var anbefalingerne på hvordan man kan arbejde i en 100års term.

Scroll to Top