Open Close

Samsø medvirker ved Landistrikskonferencen IDAG V/ Søren Hermansen

Invitation til Landdistriktskonference 2013 i Sæby

Som samfund Samsø er det vigtigt at være der hvor der samles nye politiske vinde og strategier for vækst i yderområderne.Her tænkes der både politisk og erhversmæssige strategier for små og mellemstore virksomheder.

På Landistrikskonferencen samles mange landistrikterne med de samme udfordringer og tiltag der skal til for at opretholde et nærdemokrati og en stabil service med liv og virke. Søren Hermansen deltager fra Samsø Energiakademi.

Temaet for konferencen er ”Sammenhæng mellem land og by”, hvor vi i år sætter fokus på velfærd og vækst gennem udvikling og iværksætteri, digital sundhed samt byfornyelse. Der er behov for, at vi sammen tænker innovativt og diskuterer, hvordan vi skaber bedre sammenhæng mellem land og by og samtidig skaber vækst og velfærd. Vi sætter ligeledes fokus på erhvervsklynger, der er en ny innovativ måde at skabe udvikling og vækst på, og som kan sætte Danmark på verdenskortet. Vi skal også hylde dem, der gør en forskel. Derfor har jeg stiftet ”Årets Landdistriktspris” som går til den person, som har gjort en forskel i landdistrikterne. I år vil jeg uddele 2 priser årets erhvervspris og årets ildsjælepris.

Se kriterier og indstil din kandidat på ministeriets hjemmeside.

Flattr this!

Leave a comment

All fields marked (*) are required