Open Close

På Samsø Golf bane undersøges der om nye bæredygtige græssorter slår an !

Grøn omstilling med Mikrokløver

Ingen pesticider og en ambitiøs målsætning om at blive CO2 neutral definerer rammerne for driften af Samsø golfklub. Derfor har klubben indledt et samarbejde mellem Energiakademiet Samsø og Prodana Seeds A/S omkring afprøvning af en speciel type Mikrokløver i kombination med forskellige plænegræsser.

Picture1 

Mikrokløveren er valgt, fordi den har en række indbyggede miljøfordele:

·        Indsamler næring fra luften og skal gødes mindre. Det er til gavn for græs, økonomi og klima

·        Lukker bedre af for ukrudt som f.eks. mælkebøtter. Derfor skal der ikke ukrudtssprøjtes

·        Holder en flot grøn farve selv i meget tørre perioder og sparer derfor vand

Det særligt interessante ved Mikrokløveren er evnen til at fange kvælstof fra luften. Dermed er det ikke nødvendigt at give så meget kunstgødning. Da fremstillingen af kunstgødning udleder store mængder CO2 til atmosfæren, vil ethvert tiltag, der kan reducere forbruget derfor være en klar gevinst for klimaet. På den måde kan den lille kløver komme til at spille en stor rolle i den grønne omstilling som klubben står overfor.

 Målet med samarbejdet er at få undersøgt hvilke typer af plænegræs Mikrokløveren trives bedst sammen med og at få indsamlet driftserfaringer og data der kan dokumentere miljøgevinsten ved at bruge den. Dette kan fremover vise sig at også at kunne bruges i kommunernes forpligtelse til via energiregnskaberne at kunne dokumentere at de hvert år frem mod 2020 nedbringer deres CO2 udledning.

Flattr this!

Leave a comment

All fields marked (*) are required