Projekter

Prototype Samsø Foundation

Prototype Samsø Foundation ønsker at opbygge en global investeringsfond med det formål at investere i community-baserede energi-projekter der kan skabe uafhængighed gennem fællesejet, vedvarende energi. Samsø Foundation er lige nu under udvikling som prototype, deraf navnet.

Feltlab Samsø og Ålborg Universitet

20 års arbejde med udvikling og feltlab Samsø har udviklet erfaringer indenfor energiplanlægning og energioptimering i den danske energiomstilling fra udfasning af fossile brændsler til en langt mere bæredygtig udvikling i Danmark.

Samsø Version 2.0

I forbindelse med Folketingets energiaftale i 2018 blev Energiakademiet betænkt med midler til grundfinansiering af det daglige arbejde. Aftalen gælder frem til 2024 og akademiet er dermed sikret den arbejdsro og stabilitet, som er nødvendig for at nå de mål vi sammen med Samsø kommune har sat for Samsø som fossilfri ø i 2030.

Livets revner giver plads til lys

Det er projektets formål at demonstrere og formidle de nyeste fremskridt inden for LED- lysteknik, samt samspillet mellem kunstlys og dagslys. Demonstrationen af kunstlys sker via tilpasning af lyskilder, intensitet, farvesammensætning og regulering i forhold til rum, funktion og geometri.

Mariehøne – “Tentou projektet”​

Tentou betyder mariehøne på japansk. Det er samtidig navnet på et globalt partnerskab, der ønsker at inspirere fællesskaber på hele kloden til at gøre en forskel og formulere et nyt narrativ for et påkrævet globalt paradigmeskifte, der kan tackle klimaforandringerne.

Islands of innovation

Europæiske ø-områder står overfor flere udfordringer så som affolkning, isolation, udsatte miljøer og begrænset økonomisk aktivitet. Islands of Innovation er et fælles europæisk projekt, der handler om de problemer.

Biosamfund Samsø

Formål: Etablering af biogasanlæg på Samsø og udvikling af øvrige bæredygtighedselementer i lyset af den cirkulære økonomi; herunder ifbm. landbrug, fødevareproduktion og vandforvaltning  Status:…

Biogasanlæg på Samsø

Formål: Biogasanlæg på Samsø  Status Igangværende  Projektleder/andre deltagere fra SE: MK  Donor Interreg  Samarbejdspartnere/konsortium SK, Samsø Rederi  Løbetid 2016, 2017…

SMART USE

Tilføj din overskrift tekst her Formål: Home Energy Management System  Status: Projektperioden er udløbet, men det endelige regnskab/slutrapport mangler.  Projektleder/andre deltagere fra SE:…

Scroll til toppen