Projekter

test

Kategori: Projekter

Projekter

Tentou

Tentou-partnerskabet ønsker at inspirere fællesskaber på hele kloden, der deler de samme principper, til at gøre en forskel og formulere et nyt narrativ for et påkrævet, globalt paradigmeskifte.

Read More »
Projekter

Nordisk pilot

Et nordisk samarbejde om en læreruddannelse indenfor bæredygtighed har længe været et ønske hos Energiakademiet, og nu er projektet blevet en realitet.

Read More »
Projekter

Prototype Samsø Foundation

Prototype Samsø Foundation ønsker at opbygge en global investeringsfond med det formål at investere i community-baserede energi-projekter der kan skabe uafhængighed gennem fællesejet, vedvarende energi. Samsø Foundation er lige nu under udvikling som prototype, deraf navnet.

Read More »
Projekter

Feltlab Samsø og Ålborg Universitet

20 års arbejde med udvikling og feltlab Samsø har udviklet erfaringer indenfor energiplanlægning og energioptimering i den danske energiomstilling fra udfasning af fossile brændsler til en langt mere bæredygtig udvikling i Danmark.

Read More »
Projekter

Samsø Version 2.0

I forbindelse med Folketingets energiaftale i 2018 blev Energiakademiet betænkt med midler til grundfinansiering af det daglige arbejde. Aftalen gælder frem til 2024 og akademiet er dermed sikret den arbejdsro og stabilitet, som er nødvendig for at nå de mål vi sammen med Samsø kommune har sat for Samsø som fossilfri ø i 2030.

Read More »
Projekter

Livets revner giver plads til lys

Det er projektets formål at demonstrere og formidle de nyeste fremskridt inden for LED- lysteknik, samt samspillet mellem kunstlys og dagslys. Demonstrationen af kunstlys sker via tilpasning af lyskilder, intensitet, farvesammensætning og regulering i forhold til rum, funktion og geometri.

Read More »
Aktiviteter

Islands of innovation

Europæiske ø-områder står overfor flere udfordringer så som affolkning, isolation, udsatte miljøer og begrænset økonomisk aktivitet. Islands of Innovation er et fælles europæisk projekt, der handler om de problemer.

Read More »

Biosamfund Samsø

Formål: Etablering af biogasanlæg på Samsø og udvikling af øvrige bæredygtighedselementer i lyset af den cirkulære økonomi; herunder ifbm. landbrug, fødevareproduktion og vandforvaltning  Status: Igangværende  Projektleder/andre deltagere fra SE: SH, MK  Donor: Velux  Samarbejdspartnere/konsortium Samsø Kommune, resten af Samsø, Minor Change Group, AAU  Løbetid 2016 – 2019.

Read More »

Biogasanlæg på Samsø

Formål: Biogasanlæg på Samsø  Status Igangværende  Projektleder/andre deltagere fra SE: MK  Donor Interreg  Samarbejdspartnere/konsortium SK, Samsø Rederi  Løbetid 2016, 2017 og 2018

Read More »

SMART USE

Tilføj din overskrift tekst her Formål: Home Energy Management System  Status: Projektperioden er udløbet, men det endelige regnskab/slutrapport mangler.  Projektleder/andre deltagere fra SE: MK, JJ  Donor: IEA  Samarbejdspartnere/konsortium Chalmers Uni/BOID, CIT Energy Management, Göteborg Energi  Løbetid november 2014 – September 2016

Read More »
Scroll til toppen