Projekter

test

Afsluttede projekter

Nattelys

Når myndigheder går sammen om at forbedre deres regionale politikker for forebyggelse af lysforurening.

Read More »
Afsluttede projekter

SMILE (smart grid)

SMILE projektet vil demonstrere forskellige innovative, teknologiske og ikke-teknologiske løsninger i form af smart grid projekter.

Read More »
Projekter

Prototype Samsø Foundation

Prototype Samsø Foundation ønsker at opbygge en global investeringsfond med det formål at investere i community-baserede energi-projekter der kan skabe uafhængighed gennem fællesejet, vedvarende energi. Samsø Foundation er lige nu under udvikling som prototype, deraf navnet.

Read More »
Afsluttede projekter

Samsø Version 2.0

I Folketingets energiaftale i 2018 blev Energiakademiet betænkt med midler til grundfinansiering af det daglige arbejde.

Read More »
Afsluttede projekter

Livets revner giver plads til lys

Det er projektets formål at demonstrere og formidle de nyeste fremskridt inden for LED- lysteknik, samt samspillet mellem kunstlys og dagslys.

Read More »
Afsluttede projekter

Islands of innovation

Europæiske ø-områder står overfor udfordringer som affolkning, isolation, udsatte miljøer og begrænset økonomisk aktivitet.

Read More »

Biosamfund Samsø

Formål: Etablering af biogasanlæg på Samsø og udvikling af øvrige bæredygtighedselementer i lyset af den cirkulære økonomi; herunder ifbm. landbrug, fødevareproduktion og vandforvaltning  Status: Igangværende  Projektleder/andre deltagere fra

Read More »

Biogasanlæg på Samsø

Formål: Biogasanlæg på Samsø  Status Igangværende  Projektleder/andre deltagere fra SE: MK  Donor Interreg  Samarbejdspartnere/konsortium SK, Samsø Rederi  Løbetid 2016, 2017 og 2018

Read More »
Scroll to Top