Afsluttede projekter

Livets revner giver plads til lys

Det er projektets formål at demonstrere og formidle de nyeste fremskridt inden for LED- lysteknik, samt samspillet mellem kunstlys og dagslys.

Read More »
Afsluttede projekter

Islands of innovation

Europæiske ø-områder står overfor udfordringer som affolkning, isolation, udsatte miljøer og begrænset økonomisk aktivitet.

Read More »

Biosamfund Samsø

Formål: Etablering af biogasanlæg på Samsø og udvikling af øvrige bæredygtighedselementer i lyset af den cirkulære økonomi; herunder ifbm. landbrug, fødevareproduktion og vandforvaltning  Status: Igangværende  Projektleder/andre deltagere fra

Read More »

Biogasanlæg på Samsø

Formål: Biogasanlæg på Samsø  Status Igangværende  Projektleder/andre deltagere fra SE: MK  Donor Interreg  Samarbejdspartnere/konsortium SK, Samsø Rederi  Løbetid 2016, 2017 og 2018

Read More »

SMART USE

Tilføj din overskrift tekst her Formål: Home Energy Management System  Status: Projektperioden er udløbet, men det endelige regnskab/slutrapport mangler.  Projektleder/andre deltagere fra SE: MK, JJ  Donor: IEA

Read More »
Scroll to Top