Mærke: Igangvaerende projekter

Projekter

Prototype Samsø Foundation

Prototype Samsø Foundation ønsker at opbygge en global investeringsfond med det formål at investere i community-baserede energi-projekter der kan skabe uafhængighed gennem fællesejet, vedvarende energi. Samsø Foundation er lige nu under udvikling som prototype, deraf navnet.

Read More »
Igangværende projekter

Samsø Version 2.0

I Folketingets energiaftale i 2018 blev Energiakademiet betænkt med midler til grundfinansiering af det daglige arbejde.

Read More »
Afsluttede projekter

Livets revner giver plads til lys

Det er projektets formål at demonstrere og formidle de nyeste fremskridt inden for LED- lysteknik, samt samspillet mellem kunstlys og dagslys.

Read More »
Afsluttede projekter

Islands of innovation

Europæiske ø-områder står overfor udfordringer som affolkning, isolation, udsatte miljøer og begrænset økonomisk aktivitet.

Read More »
Scroll to Top