Vi arbejder med konsekvenserne af klimaforandring

Vi arbejder med konsekvenserne af klimaforandring

Afspil video

Feltlab Samsø og Aalborg Universitet

Formål og beskrivelse:  

 

20 års arbejde med udvikling og “felt lab Samsø” har udviklet erfaringer indenfor energiplanlægning og energioptimering i den danske energiomstilling fra udfasning af fossile brændsler til en langt mere bæredygtig udvikling i Danmark.

Formål og beskrivelse:

Praktisk, erfaringsbaseret undervisning. AAU Plan bygger videre på de gode erfaringer fra de foregående års partnerskab mellem SE (Samsø Energiakademi) og universitetet og ønsker især at styrke det undervisningsrelaterede samarbejde yderligere.

Der udarbejdes ca. 2 forelæsninger på SEPMi foråret 2019, hvor SE bl.a. udarbejder local pioneer undervisningsmaterialet med henblik på at øge de studerendes forståelse af borgerdreven planlægning. Derudover står SE til rådighed ifm. forelæsninger på EMSS/CiSU/BEM.

Der vil være en årlig “Spring “workshop, hvor studerende fra København og AAU (Ålborg universitet)  mødes på Samsø. Her har alle studerende lokal aktionsundervisning planlagt med fokus på universitetets curriculum, og udarbejdet med underviserne fra bade København AAU.

Samsø Energiakademi arbejder på at etablere 2-3 faste praktikpladser for AAU studerende om efteråret(PLANs masteruddannelser SEPM, UPM, EMSS o g evt. SUSCi i København). Planen er at kunne tilbyde praktikpladser hvert år.

Partnere:

AAU har støttet The Smart Islands Declaration og er sammen med SE medlem af EUs Smart Islands Initiativet, hvilket styrker AAUs netværk omkring forskning i Ø samfund.

Direktør Søren Hermansen er adjungeret professor på AAU. Denne aftale betyder ikke bare at Søren taler fra denne “talerstol”, men også at han præsenteres som AAU professor i forbindelse med forelæsningerne på universiteter verden over. Ydermere anvendes samarbejdet i radioen, på TV og i den internationale medie parabol.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Afspil video

Projektledere:

Løbetid:
Løbetid: 2019 –  

Partnere:
AAU har støttet The Smart Islands Declaration og er sammen med SE medlem af EUs Smart Islands Initiativet, hvilket styrker AAUs netværk omkring forskning i Ø samfund.

Donorer:
Samsø Energiakademi og Aalborg Universitet

Artikel : Ambitioner smitter af på kommende planlæggere 
 
Skrevet af Clara Dybdal
By-, energi- og miljøplanlægningsstuderende Aalborg Universitet, Aalborg-afdelingen

Scroll to Top