Aktivisme-2

Aktivisme

Engang var aktivisme et spørgsmål om liv og død.
I vores optik er der stadigvæk ikke kun én forklaring eller én løsning, der rammer aktivisme ind som forståelse eller forklaring.

Lad os prøve at nærme os aktivisme ud fra en human vinkel og i et kort øjeblik anvende en hypotese om at tilgå fænomenet som psykologisk term:

Vi som art Homo Sapiens er alle udstyret med et sæt af nerver. I det sindrige system  findes det autonome nervesystem. Den del af nervesystemet er ubevidst, dvs. ikke underkastet viljens kontrol. Det modsatte af det autonome nervesystem er det somatiske nervesystem og den del af nervesystemet, som er under viljens kontrol.

Når vi kigger på fænomenet aktivisme er det et område, der er svært at måle og veje i forhold til at blive klogere på årsag og virkning af menneskelig adfærd og handlinger.

Når befolkningsgrupper og lokalsamfund skaber bevægelser for at noget bør forandres og laves om til et aktuelt bedste her og nu, er det måske helt afgørende hvordan viljen kontrolleres i forhold til de konsekvenser, der er på spil.

I Vesten har vi større globale organisationer, som arbejder med aktivisme som en del af deres DNA. Greenpeace er et eksempel på en mere organiseret form for global aktivisme. For eksempel varetager de en global opmærksomhed på aktiviteter, der giver alvorlige konsekvenser her og nu eller på sigt kan gå hen og blive alarmerende.

 Aktivisme er måske et fænomen og en bevægelse, som er bydende nødvendig. Etisk handler aktivisme måske også om hvordan man kan måle velbefindende og implementere dette i de nationale budgetter, BNP. I vores nuværende  regnemodeller kan aktivismen være et regnskab, som tager vare på økosystemernes sammenhæng, således at der er balance. Hvordan tager BNP ansvar for hvordan  vi passer på hinanden, og hvad koster vores sammenhængskraft i kroner og øre? Hvad kommer først, mennesker eller økonomi? Hvis ikke alle interessenter er aktivister, hvem er så talerør for dem og os, som ikke er magtfulde, økonomisk funderede og politisk organiserede?

Der er stadigvæk mange steder i verden med uroligheder, hvor de basale livsvilkår og den politiske stabilitet udebliver. Hvad sker der, når  korruption og miljømæssige kriser er ude af kontrol? Derfor er det opløftende at FN har udarbejdet 17 verdensmål.  Nu er så spørgsmålet om de mangfoldige og eksisterende systemer kan finde sammen og få løftet de 159 delmål. 

Her er aktivisme en af kræfterne, som kan få afgørende, global betydning.

Energiakademiet arbejder med hvordan klimaændringer løbende påvirker vores liv på Samsø og i resten af verden.

Hvilke konsekvenser påvirker og afføder et ustabilt klima og miljø, som påvirker naturen? Hvad får det af betydning, hvis vi som lokalsamfund ikke tager drastiske foranstaltninger i brug til at reducere vores CO2 fodaftryk? På Samsø har den enkelte indbygger et negativt CO2 aftryk på 3,5 tons.

10 års tæt og forpligtigende samarbejder med vidensinstitutionen Aalborg Universitet har affødt større indsigt om både løsninger, økonomi og data i forhold til hvordan Samsøs handlinger har påvirket øens styring, og hvad vores energi- og ressourceregnskab indeholder af forbrug.

Et af projekterne handler i korte træk om hvad aktivisme har af betydning, når vi taler om bæredygtighed. Hvilke konsekvenser har det for vores større forsyningsenheder, når den folkelige interesse udebliver eller ikke har forstand på at påvirke markedskræfterne og de større multinationale strømninger, der er affødt af globaliseringen?

Hvem holder øje med hvem og hvad er tendenserne? Her peger forskningsprojekter på at forandringer er svære at opnå, da de ikke kun afhænger af tekniske forudsætninger, men også er et socialt og økonomisk problem.

På trods af mange forsøg på at forvalte forandringerne sker ændringerne langsomt og trinvist. Dette kan tilskrives vanskelighederne ved at finde teknologisk og økonomisk levedygtige alternativer, samt at forankre interesserede parter.

 

“Da jeg besøgte Samsø i 2016, var jeg imponeret over det smukke landskab og de dejlige mennesker. Men så fandt jeg ud af, at Samso er langt mere end smukt: Det er Danmarks første ø bæredygtig energi og er selvforsynende med vedvarende energi!”

Læs mere »

Det forjættede land. Den ideelle arbejdsplads. I mit hoved, en institution der igennem de sidste mange år har givet mere mening end nogen anden arbejdsplads og nu, i højere grad end nogensinde, stadig gør det.

Læs mere »

“Det giver så meget mening at være ambassadør for Samsø Energiakademi…


Det er ikke længere et spørgsmål om, hvornår eller hvordan vi omstiller vores måde at leve på.

Tiden er udløbet…. det er NU”

“Jeg er lærer på vores lokale folkeskole. Jeg har gennem flere år i perioder samarbejdet med Energiakademiet om undervisning og bæredygtighed.
På Samsø Energi Akademi møder man inspirerende og nytænkende mennesker, som inspirerer til forandring og handling. “

“Jeg er imponeret over Energiakademiet og deres evne til at inspirere folk, i det omfang, at Samsø nu er CO2-neutral. En bedrift, der blev opnået, fordi folk syntes, det var en god idé med hensyn til klimaet, og lige så vigtig som det gav god forretningsmæssig mening.”

Ambassadører

Disse mennesker er alle udvalgt af os, fordi de har utrætteligt og gentagende gange på bedste pioner ånd fortalt vidt og bredt om Energiakademiets arbejde. Her skal bibringes et stor og inderligt tak. Nogle har sågar brugt uger på at komme her og blive en del af organisationen.
Mange har sat sig ind i de mange detaljer og inviteret mennesker med helt til Samsø og afholdt møder på energiakademiet.

Vi har puslet længe og nu er tid og ønsker måske ved at kunne danne et fællesskab.
Derfor har vi lidt sårbart og ydmygt spurgt ind til om disse mennesker kunne se sig selv som vores kommende lokale ambassadører! Det kunne de!

Vi skal mødes ansigt til ansigt og vende hvad dette fællesskab kunne indebære og hvad for en ambition der kunne være for den enkelte. Det er helt frivilligt, en vanvittig god mulighed for at kunne udveksle begge veje. Samtidigt er der også muligheder i det potentiale for os alle, for Samsø og for Energiakademiet.

De grønne mænd i vores baghave er et dejligt eksempel på pionerer der arbejder frivilligt i energiakademiet ånd, på deres helt egen måde.

Vi har to store kunstprojekter i Japan og nu i Canada som har brug for omsorg og pleje. Vi skal lave folkedybet hvor vores ambassadører kunne spille en afgørende rolle, som founding Mothers and Fathers.

“Da jeg besøgte Samsø i 2016, var jeg imponeret over det smukke landskab og de dejlige mennesker. Men så fandt jeg ud af, at Samso er langt mere end smukt: Det er Danmarks første ø bæredygtig energi og er selvforsynende med vedvarende energi!”

Formand:
Inge-Dorthe E. Larsen

Næstformand:
Christian Hougaard

Kasserer:
Ole Hemmingsen
Arne Krogh
Karen Poulsen

Suppleanter:

  1. Knud Tybirk
  1. Stefan Wolffbrandt

Sekretariat:
Michael G. Kristensen

Repræsentanter fra SEMK i div. bestyrelser i 2019:

Energiakademiet:
Inge-Dorthe E. Larsen og Lars Nikolajsen

Samsø Havvind:
Einar Mortensen og Christian Hougaard

Centerråd:
Inge-Dorthe E. Larsen

Erhvervsforum:
Søren Hermansen

Suppleant:
Christian Hougaard

Grønt Råd:
Inge-Dorthe E. Larsen.

Suppleant:
Bjarne Hindbo

Samsø Biogas IVS:
Michael Kristensen

 

Film: Futures we didn’t take

De 17 Verdensmål

Foreningen fungerer som paraply organisation, og under paraplyen finder du foreningerne Samsø Energi og Miljøkontor (SEMK), Samsø Havvind og Samsø Energihotel.

En forening skal have en bestyrelse. Bestyrelsen vælger en formand. Dermed er de demokratiske spilleregler i orden og Energiakademiet har en demokratisk ledelse, som ansætter en daglig leder af foreningens aktiv, Energiakademiet.

Bestyrelsen udformer foreningens vedtægter.

Vedtægterne godkendes på den årlige generalforsamling og er foreningens retningslinjer og spilleregler.

Heri står også hvad foreningens formål er. Formålsparagraffen er den til enhver tid gældende rettesnor for de ansatte og bestyrelsens arbejde.

Det er også i formålsparagraffen, at foreningen anerkendes lovmæssigt og dermed registreres i selskabsstyrelsen. Bestyrelsen består i høj grad af Energiakademiets samarbejdsrelationer.

De repræsenterer private, forskellige organisationer, institutioner og virksomheder.

Energiakademiets bestyrelse

Peder Bang, formand
Internationale relationer, Region Midtjylland

Marcel Meijer
Borgmester Samsø Kommune, 

Ole Svenningsen
Sekretariatschef – Ejersekretariatet, NRGi

Karl Sperling
Lektor Institut for Planlægning, Ålborg Universitet

Karen Blinchoe
Bestyrelsesmedlem Chora 2030

Inge-Dorthe E. Larsen
Rp. Samsø Energi- og Miljøkontor

Karen Blinchoe
Bestyrelsesmedlem Chora 2030

Inge-Dorthe E. Larsen
Rp. Samsø Energi- og Miljøkontor

Pionerguiden

SEMK/SAMSØ ENERGI- OG MILJØKONTOR

 

Foreningen fungerer som paraply organisation, og under paraplyen finder du foreningerne Samsø Energi og Miljøkontor (SEMK), Samsø Havvind og Samsø Energihotel.

En forening skal have en bestyrelse. 

Bestyrelsen vælger en formand. Dermed er de demokratiske spilleregler i orden og Energiakademiet har en demokratisk ledelse, som ansætter en daglig leder af foreningens aktiv, Energiakademiet.

Bestyrelsen udformer foreningens vedtægter.

Vedtægterne godkendes på den årlige generalforsamling og er foreningens retningslinjer og spilleregler.

Heri står også hvad foreningens formål er. Formålsparagraffen er den til enhver tid gældende rettesnor for de ansatte og bestyrelsens arbejde.

Det er også i formålsparagraffen, at foreningen anerkendes lovmæssigt og dermed registreres i selskabsstyrelsen. Bestyrelsen består i høj grad af Energiakademiets samarbejdsrelationer.

De repræsenterer private, forskellige o

rganisationer, institutioner og virksomheder.

Foreningen Samsø Energi- og Miljøkontor blev stiftet 1997 og åbnede samme år et kontor til vejledning af borgere der var interesseret i energibesparelser og vedvarende energi.

Med udgangspunkt i ENERGI 21, der var regeringens energihandleplan fra 1996, udskrev regeringen i foråret 1997 en konkurrence om at blive udpeget til Danmarks Vedvarende Energi Ø. Samsø blev udpeget som Danmarks Vedvarende Energi Ø, som det blev formuleret af energi- og miljøminister Sven Auken ved udnævnelsen d. 6. november 1997.

Flere borgere på Samsø udtrykte at der manglede direkte borgerindflydelse, men projektgruppen henviste til konkurrenceelementet samt den snævre tidshorisont (1½ måned) til udarbejdelse af energiplanen. Uanset at det på pågældende tidspunkt endnu ikke var afgjort hvilken ø, der ville vinde, blev det i juli måned 1997 besluttet at stifte foreningen “Samsø Energi- og Miljøkontor” (SEMK).

Foreningens bestyrelse åbnede et kontor til vejledning af borgere, der var interesseret i energibesparelser og vedvarende energi. Efter Samsø var udpeget til Danmarks Vedvarende Energi Ø besluttede Energistyrelsen, at yde økonomisk støtte til SEMK.
SEMK startede i 1998 med at oplyse borgerne på øen om Energi-Ø projektets muligheder. Den udarbejdede 10 års plan skulle bruges som drejebog for projektet. 10 års planen havde den simple målsætning at gøre Samsø 100 % selvforsynende med vedvarende energi på de 10 år. Dette mål og resten af projekterne i 10 års planen blev opnået i 1998.

SEMK og SE samarbejdede stort set, om alle energiprojekterne på Samsø og de 2 organisationers sekretariater flyttede da også sammen i år 2000. Disse to organisationer organiserede kampagner og møder, både individuelt og kollektivt, fra starten af VE-Ø projektet. Dette betød at fælles møder ofte gav både en teknisk og en mere generel version af et specifikt projektforslag. Dette hjalp til at sikre, at øen borgere kunne deltage aktivt i de indledende processer, der var forbundet af nye VE-ø-projekter, for eksempel sammenføjning af borgergrupperne, der arbejdede med eksempelvis fjernvarmeprojekter.

Den økonomiske støtte til SEMK fra Energistyrelsen ophørte i 2002, hvorefter sekretariatets funktioner og økonomi blev omlagt og baseret bl.a. på projektarbejder og konsulentfunktioner, og på grund af ændrede politisk-økonomiske forhold, standsede SE sine aktiviteter i juni 2005.

Samsø Energiakademi åbnede officielt dørene for offentligheden d. 11. maj 2007. Akademiet fungerer, som i dag, som projekthus, center og udstilling for vedvarende energi og energibesparelser m.m. Energiakademiet husede indtil januar 2016 også Energitjenesten Samsø, hvor bevillingen til Energitjenesten ophørte. SEMK har stadig til huse på Akademiet, og har via en samarbejdsaftale med Akademiet om bl.a. regnskabs teknisk samarbejde m.m., stadig sin daglige gang og drift i huset. Hvilket også afspejles i, at SEMK har 2 pladser i Akademiets bestyrelse.

SEMK har gennem tiden investeret i Samsø Havvind, Paludans Flak, Samsø Energi Hotel ApS og Samsø Biogas IVS. Samsø Energi og Miljø Kontor er derfor medejer af organisationen Samsø Havvind. Dette selskab blev i sin tid dannet for at koordinere offshore vindmølleprojektet, og SEMK har derfor også 2 pladser i Samsø Havvinds bestyrelse. Ud over disse bestyrelsesposter har SEMK også pladser i Erhvervsforum, Center rådet for VE, Grønt råd og Samsø Biogas IVS.

Formand:
Inge-Dorthe E. Larsen

Næstformand:
Christian Hougaard

Kasserer:
Ole Hemmingsen
Arne Krogh
Karen Poulsen

Suppleanter:

  1. Knud Tybirk
  1. Stefan Wolffbrandt

Sekretariat:
Michael G. Kristensen

Repræsentanter fra SEMK i div. bestyrelser i 2019:

Energiakademiet:
Inge-Dorthe E. Larsen og Lars Nikolajsen

Samsø Havvind:
Einar Mortensen og Christian Hougaard

Centerråd:
Inge-Dorthe E. Larsen

Erhvervsforum:
Søren Hermansen

Suppleant:
Christian Hougaard

Grønt Råd:
Inge-Dorthe E. Larsen.

Suppleant:
Bjarne Hindbo

Samsø Biogas IVS:
Michael Kristensen

Scroll to Top