Bæredygtig er et populært ord.

Du forbinder det sikkert med klima og miljø.

Der findes 3 aspekter af bæredygtighed:

  • Social bæredygtighed
  • Økonomisk bæredygtighed
  • Miljømæssig bæredygtighed

For at en vare kan kaldes bæredygtig skal der være taget hensyn til alle 3 aspekter på en måde, der opfylder de nuværende generationers behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.

Det betyder, at meget få varer kan betegnes som bæredygtige. Derfor skal du altid være kritisk, hvis du bliver mødt af påstande om, at en vare er bæredygtig.

Hvad betyder det når EU kommunikerer Green Claim og Green Deal?EU har sat fokus på cirkulær økonomi som en vigtig del af Green Deal. Cirkulær økonomi betyder, at ressourcerne genanvendes og cirkulerer i økonomien i stedet for at blive brugt og smidt væk. EU har sat ambitiøse mål om at øge genanvendelsen og reducere affaldsmængderne i medlemslandene.

EU-Kommissionen har lanceret en handlingsplan for cirkulær økonomi, som sigter mod at fremme en mere bæredygtig økonomi i Europa. Handlingsplanen indeholder en række initiativer, herunder lovgivning om genanvendelse, affaldsforebyggelse og ressourceeffektivitet.

EU -Kommissionen har også lanceret et direktivforslag, kaldet Green Claims”-direktivet.  Hvis du vil vide mere om EU Kommisionen Green Claims

Hvad er formålet med Green Claims-direktivet? Green Claims-direktivet skal tilgodese både hensynene til virksomhederne og til forbrugerne i markedetFor virksomhederne vil det være mere overskueligt at opfylde kravene til kommunikation af grønne tiltag og undgå utilsigtet greenwashing, og for forbrugerne vil det være nemmere at træffe informerede grønne valg på et troværdigt grundlag.

Miljøudsagn og miljømærker

Direktivet regulerer primært to forskellige typer af grønne markedsføringstiltag:

  1. Konkrete miljøudsagn
  2. Brug af miljømærkningsordninger.

Eksempel fra virkeligheden:
Dokumentationskravet gav problemer for en forhandler af batterier, som markedsførte sine batteri som ”de mest bæredygtige batterier på markedet” og ”Verdens grønneste batteri”. Forhandleren kunne ikke fremskaffe nødvendig dokumentation for korrektheden i sine miljøudsagn. Forbrugerombudsmanden anså derfor udsagnene for at være vildledende.

På Finansloven 2022 fik Forbrugerombudsmanden tilført 28 millioner kr. 
På fire år styrkes kampen mod greenwashing. Det vil medføre, at der i højere grad end nogensinde før vil blive grebet ind over for vildledende markedsføring af grønne budskaber.

I den forbindelse har Forbrugerombudsmanden den 22. december 2021 udsendt en opdateret kvikguide med retningslinjer for markedsføring af grønne budskaber, som virksomhederne skal overholde.

Bliv klog af kvikguide
De nye retningslinjer stiller meget strenge krav til bl.a. formulering af – og ikke mindst dokumentation for rigtigheden af – klima- og miljøpåstande, og kravene er derfor noget, som alle virksomheder bør være meget opmærksomme på.

Særligt fremhæves det, at det hyppigt anvendte ord ”bæredygtig” om produkter, ydelser eller virksomheder i sig selv vil være næsten umuligt at bruge uden, at der foreligger ulovlig vildledning. Det samme gælder andre generelle klima- og miljøudsagn som  ”miljøvenlig”, ”grøn”, ”klimavenlig” og lignende.

Baggrunden er, at nogle firmaer lover at deres produkter er meget bæredygtige, men i virkeligheden er de langt fra så grønne, som de påstår. Det betyder, at det er uigennemskueligt for forbrugerne, hvilke firmaer og produkter som rent faktisk er grønne. 

Derfor er der behov for at myndighederne skaber lovgivning, som giver forbrugerne klarhed over, hvor de skal lægge deres penge, hvis de vil handle bæredygtigt. Da vi har et indre marked med alle EU-landene, er det en EU-sag, hvis vi skal bekæmpe greenwashin

På Folkedybet vil vi arbejde med både dine og disse spørgmål 
Gør vi nok nationalt og i EU for at styrke omstillingen ‘l den cirkulære økonomi? 
Hvilke initiativer kan tages i brug for at motivere folk til at huske at implementere de 3 r’er i dagligdagen? 

De tre r”er, var indtil 70″erne omdrejningspunktet i god børneopdragelse ro,- renlighed,- regelmæssighed.
Hvordan kan det nye direktivforslag og andre tiltag fra EU hjælpe virksomheder, som har hjertet på det rette sted, med at øge deres troværdighed og hjælpe grønne forbrugere med at vælge rigtigt?

Se videoen

Scroll to Top