Tema: Resiliens

Tema: Resiliens

Begrebet resiliens udpeges ofte som et af grundvilkårene for Samsøs succes og Positive Forandring, og bruges i flæng i bæredygtighedsdebatten.
Men hvad betyder resiliens egentlig? Kigger man i en ordbog kan vi læse, at resiliens både kan betyde

1: Spændstighed, elasticitet, og

2: Livskraft, livsmod, robusthed, ukuelighed.

Det er især robustheden, der sættes lighedstegn med, altså menneskets evne til at modstå forandringer, når vi taler om resiliens. Men ifølge Ole Fogh Kirkeby bør man kigge på begrebets mere subtile betydninger, for at forstå det fuldt ud.

Energiakademiets henvendte sig derfor til Ole for at få mere at vide om, hvad resiliens er. Han vendte tilbage til os med et blogindlæg, der fokuserede på skrøbelighed, og især fandt den positive forandring i menneskets forunderlige evne til at aktivere det, man ikke ved, at man ved.

Bloggere

Læs
blogindlæg

Myten om byen Vineta

Ole Fogh Kirkeby har valgt at skabe denne myte, fordi så mange mennesker synes upåvirkelige af budskabet om de farer, som jorden svæver i. I lighed med ”ordet”, ”kerygmaet”, i kristendommen, så kan der måske findes et ord, der går til hjertet og derigennem at vi forstår det, medfører, at vi ændrer vores praksis.

Læs mere »

Tema 2017: Resiliens

I det følgende vil Ole Fogh Kirkeby underkaste begrebet ”skrøbelighed” og dets antonym, ”robusthed”, en analyse i en mere overordnet forstand. ”Robusthed” er ofte vores måde at oversætte det engelske begreb ”resilience” på, og dette ord er begyndt at erstatte ordet ”bæredygtighed” i behandlingen af miljøproblemerne.

Læs mere »

Tema 2017: Resiliens

Ligger resiliens latent i alle samfund som noget, der bare skal aktiveres, og findes der en følelse af resiliens? Søren Hermansen interviewes om begrebet resiliens og samsingernes tilpasningsevne.

Læs mere »
Scroll to Top