Borgeren i centrum

Borgeren i centrum

#3 Klimakommunikation

I de seneste år har klimaforandringerne fyldt meget i den politiske og offentlige diskurs i Danmark. Der er meget på spil, og mange aktører vil gerne markere sig i debatten om, hvordan vi bedst løser den udfordring, vi står overfor. Derfor er der behov for klar kommunikation om, hvad der er de mest hensigtsmæssige løsninger. Gør det virkelig en forskel, at jeg spiser mindre kød? Skal vi bare plante flere træer?

Der er brug for, at de konstruktive og engagerende narrativer får kraftigere medvind, og at videnskabeligt funderede svar på befolkningens tvivl og spørgsmål er dem, der fylder i det offentlige rum. Den folkelige mobilisering og opbakning er ligeledes essentiel for, at der kan skabes rum til at gennemføre de gennemgribende forandringer, der er behov for de næste 10 år.

Primære formål

Det primære formål med dette initiativ er at:

  • Sikre et konsekvent, sammenhængende og gennemslagskraftigt budskab om behovet for ambitiøs handling på tværs af det brede samfund i Danmark
  • Øge offentlighedens opmærksomhed på – og tilslutning til – nye videnskabeligt funderede klimainitiativer.

Initiativet vil blive gennemført via en række forskelligartede kommunikationsprojekter udviklet i tæt samarbejde med relevante aktører. Der vil også blive oprettet en pulje, som aktører åbent kan søge. Midlerne til disse projekter vil blive uddelt løbende i de kommende år og vil blive uddelt af KR Foundation.

Her kan du se de 13 klimakommunikations-projekter vi har givet bevillinger til efter første ansøgningsrunde, oktober 2021

Her kan du følge de andre modtagere af bevillinger 

Hvordan får vi den grønne omstilling ind under huden på danskerne?

Det spørgsmål har politikere og civilorganisationer kæmpet med i årtier. Danmark har en af verdens mest ambitiøse klimamålsætninger. Men skal vi i mål, skal vi have borgerne med.

Samsø er det bedste eksempel på, at det er lykkedes at skabe en fælles fortælling, som har vundet bred opbakning.

 

Løbetid:
1.11 2021 – 31.12 2022

Partnere:
Viegand Maagøe: Viegand Maagøe er som konsulenthus specialister i grøn omstilling. 

Projektleder: Malene Lundén

Scroll to Top