Cirkulær Økonomi – Lisbjerg bydelsudvikling

Formål: Implementere og udvikle af den viden Samsø Energiakademi har i en bydelsmæssig sammenhæng.
 Status Igangværende – Der er givet projekt forlængelse til juli 2017
 Projektleder/andre deltagere fra SE: PC, MK
 Donor Region Midt
 Samarbejdspartnere/konsortium Aarhus Kommune, Arkitetk AplusB
 Løbetid Indtil videre september 2016

Scroll to Top