Activism

Ambassadører

Indledningsvis er en ambassadørtitel en stor anderkendelse til en særlige kreds af mennesker, som frivilligt både vil og yder en stor indsats til
Energiakademiets mange opgaver. Vi har med ambassadørenes tilsagn valgt at dele og synliggøre hvem der arbejder for den vigtige sags tjeneste.
Ambassadørene er både fra Samsø og resten af verden. Her må køn og lige stilling gerne fordeles.

Read More »

Pionerguiden

I udarbejdelsen af guiden har vi stillet skarpt på Energiakademiets interne processer. Vi har set os selv efter i kortene. Ambitionen er, at andre lokale pionersamfund kan tage ved lære af de 20 års erfaringer, vores proces, vores benarbejde og ikke mindst vores succes med at lykkes.

Read More »