Demokrati Ø fitness

Demokrati Ø fitness

Demokrati Ø fitness
Hvordan kan vi sammen strække og åbne det demokratiske rum op påny? Det vil vi gerne invitere dig/og dit lokal netværk med til.
Uden jer og os alle ….et måske slumrende demokrati ! Vi skal måske både træne og spille sammen med den demokratiske fælles krop, så vi forsat er smidige og opmærks o mme sammen!

Den 12 Juni 2019 blev Samsø Energiakademi inviteret og inspireret
til at danne rammen for et aftenmøde om hvorvidt Samsø kunne se
sig selv blive til en aktuel Demokrati Ø.
Som så meget og altings begyndelse skal der kun to mennesker til at starte en samtale og her satte Steffen Kjærulff-Schmidt, Søren Hermansen i stævne med et gennemarbejdet notat, om hvor vitalt og afgørende demokratiet bør være. 

Steffen starter demokrati Ø notat med følgende citat på forsiden;
“Fremtidens løsninger kommer ikke fra hovedkvartererne, men fra udkanterne.”
Tor Nørretranders og Søren Hermansen i “Fællesskab – Fælledskab”

Vi mødtes 50 mennesker den 20.10 2019 og her var interessen stor, oplægsholder Bruno Kaufman gav os indsigt i hvor demokratiet bevæger sig hen og han førte os fra det lokale indblik til det internationale perspektiv på vigtigheden af at civilsamfundet tager stilling og at lovgivningen opdateres på hvilke tiltag der fremmer
de mange demokratiske processer. 

Bruno Kaufman er selv lokalpolitikker i Falun kommune i Sverige og har bl.a. været drivkraften bag inddragelse af civilsamfundet. Falun blev i 2010 udpeget som demokratikommune med særligt henblik på at inddrage borgerne i den politiske beslutningsproces mellem kommunalvalgene. I 2015 førte det til en “demokratiplan”, der lægger vægt på at forsyne borgerne med bedre information om beslutninger, og at støtte borgerne i at få indflydelse på beslutningerne. Planen er løbende opdateret og indeholder en række elementer, herunder:

•et demokraticenter i byens bibliotek
•direkte kontakt mellem borgerne og politikerne
•et “demokratipas”, der vejleder borgerne om muligheder for
indflydelse m. v., – en ide, der er kopieret af kommuner i andre
lande
•styrkelse af ungdomspolitisk arbejde i lokalområdet
•afholdelse af seminarer m. v., f. eks. “Demokrati-Uge” eller
demokratiseminarer.

Alle disse erfaringer om hvordan andre lokaliteter har vitaliseret demokratiet, var der stor opbakning til at gå videre med. 

Derfor vil vi med FOLKEDYBET som samfunds laboratorie hele året folde paraplyen ud og invitere ind til en række demokratimøder i 2020/2021. 

Invitation til to møder 

Torsdag den 12.11 kl 19.00 til 21.00
“Ø Demokrati” Vært Malene Lundén
Lørdag den 5.12 kl 15.00 – 18.00
“We love democracy”
Oplægsholder Zakia Elvang
Hvis der er opbakning vil vi sammen
sætte nye datoer i kalenderen 2021

Scroll to Top