EL-biler

lader

Ladestandere på Samsø

Den grønne omstilling tager fart og antallet af elbiler på danske veje er stigende. Men hvordan så med udbygningen af el lade infrastrukturen? Er der kapacitet nok? Er der ladestandere som dækker en tur på kryds og tværs i Danmark? Kan jeg komme hjem igen når jeg besøger Samsø?

Der er uklarheder i ansvaret for at infrastrukturen følger med efterspørgslen. Lige nu er det forbudt for kommunen at røre ved sagen overhovedet!! Og markedskræfterne tøver med at rulle ud i tyndtbefolkede områder med en svag omsætning. Derfor er der tvivl om man kan komme hjem fra Samsø efter en tur i sin elbil?

Samsø Energi- og Miljøkontor og Energiakademiet har derfor lavet et initiativ hvor vi prøver at etablere et tilbud selv. På gammeldags fælleskabsvis vil vi sørge for at der kommer ledere der kan forsyne de gæster der stadig tør tage deres elbil med til den grønne ø i Kattegat. Vi taler med private udbydere og der er positive meldinger om interesse for de lidt større lade-systemer og vi vil selv byde ind en mulighed for tilskud til borgerforeninger, virksomheder indenfor service og turisme på Samsø at etablere en lademulighed mens man spiser på en restaurant eller handler ind i byen og hvis alt går godt, en lader i udvalgte sommerhuse der har el nok til at klare belastningen ud over husets normale elforbrug.

Projektet taler samtidig ind i en mere intelligent balance snak om at bruge el der hvor den produceres så vi ikke skal hente den langt fra via el-nettet. 

Lige nu kan man købe el ved en ”vejbod” på akademiets parkeringsplads.

Scroll to Top