Open Close

Energiakademiet har opnået et bredt politisk fingeraftryk i 3 år.

Energiakademiet holdt luften inde, da sms èr begyndte at tikke ind i dag, fordi FUD midlerne havde været til forhandling med alle energipolitiske ordfører i ministeriet. Det var rent faktisk med tåre og et stort smil at samtlige medarbejder og bestyrelsen for Samsø Energiakademi kunne puste ud, og se at muligheden for at kunne forsætte de mange projekter og udvikling på Samsø og i resten af verden kan forsætte.

Samsø Energiakademi reddet på målstregen

Her kort før jul er det lykkedes energiforligskredsen at nå til enighed om en fordeling af energireserven for de kommende tre år. Samsø Energiakademi, der har svævet i usikkerhed fordi deres bevilling udløber til nytår, bliver reddet efter pres fra forligspartierne. De kommende tre år vil Samsø Energiakademi modtage 2,5 mio. kr. årligt i støtte.

Jens Joel, der som energi- og klimaordfører for Socialdemokraterne, har siddet med i forhandlingerne glæder sig:

’Det var afgørende for mig, at vi fik Samsø Energiakademi med i aftalen. De yder et vigtigt stykke arbejde for den grønne omstilling og som lokalt valgt i Østjylland, er jeg naturligvis også stolt over, at vi har en verdensberømt ø, hvis indflydelse rækker langt ud over vores grænser.’

Jens Joel fortæller, at han ofte hører om Samsø, når han mødes med energipolitikere ude i verden:

’Både til klimatopmødet i Paris, og da jeg forrige år besøgte Kina, mødte jeg folk, der ikke ved ret meget om Danmark, men som kender Samsø. Det sætter Danmark og Østjylland på landkortet og skaber opmærksomhed om de grønne løsninger, vi sælger ude i verden.’

Samsø arbejder for at blive helt fri af fossile brændsler og det er netop den vej vi skal, slutter Jens Joel:

’I 2050 skal vi klare os helt uden kul, olie og naturgas. Hvis det skal lykkedes for hele landet, så er det vigtigt med mindre samfund, der går forrest og afprøver modellen. Det er Samsø med til’, slutter Jens Joel, der besøgte øens energipolitiske kraftcenter så sent som i oktober.

Hermed en orientering om forhandlingerne om energireserven, der har været ført over de sidste døgn og som ender med en fordeling af 61 mio. kr. årligt som beskrevet i vedhæftede tabel.

Lokalt er den mest konkrete nyhed at Samsø Energiakademi tildeles 2,5 mio. kr. årligt – deres hidtidige finanslovsbevilling stopper ellers den 31. december.

Flattr this!

2 comments

  1. Nyt på Energiakademiet.dk (translation available): – https://t.co/9iLwzNu9cN

  2. RT @EnergiAkademiet: Nyt på Energiakademiet.dk (translation available): – https://t.co/9iLwzNu9cN

Leave a comment

All fields marked (*) are required