Open Close

6 års digital konstruktion

Skærmbillede 2016-06-18 kl. 11.24.55

Tak fra hele personalet på Samsø Energiakademi.

Samsø Energiakademi siger inderligt tak til alle jer som i cyberspace indstillede projektet “digital innovation som fremmer en bæredygtig livsstil.” Der er nu 9 Nordiske nomineret, og nu er det op til juryen at finde det de syntes indeholder digital innovation. Energiakademiet v/projektleder Malene Lunden har arbejdet i 6 år med at bygge den globale digitale community som skal fremme grøn livsstil.

Begrundelse for nominering

Hvad har Energiakademiet gjort?

Samsø blev Danmark vedvarende energi-Ø i 1997. 10 år senere var målet nået og Samsø var 100% procent selvforsynende med lokal energi fra vind sol og biomasse, Derfor var den tideligere hjemmeside og logo på mange måder udspillet. Her kunne Samsø og Energiakademiet have stoppet udviklingen, helt og holdent da målet med 100 % alternativ energi var opnået.
I 2007 havde vi ca. 5000 besøgende fra hele verden, der ville se og opleve Danmarks vedvarende energi Ø. SEA havde samtidig også evalueret på målsætningerne fra de første 10 år via en energirapport udviklet i samarbejde med PlanEnergi fra Ålborg. Energiakademiet vidste at arbejdet med eks hele transportsektoren lokalt var en udfordring. Teknologi og politiske rammesætning ikke var klar. Derfor spurgte vi hinanden lokalt om Samsø og Energiakademiet kunne arbejde med de følgende potentielle muligheder i at gå foran resten af samfundet, og komme med nye bud på hvordan vi forsat kunne arbejde med at blive uafhængige af fossile brændsler (altså olie og diesel) Derfor målsætning om at blive uafhængig af fossile brændsler i 2030.

I 2007 begynde hele Samsø med Energiakademiet som katalysator at mødes på tværs af sektorer. SEA ville gerne udvikle det næste skridt som konceptuelt i dag kaldes version 2.0. SEA arbejdede de afgørende ’stakeholders’ fra hele Samsø. Målsætningen var sammen at se om hvad og hvilke projekter ud over vedvarende energi, der ville blive afgørende for Samsø i fremtiden, som et levende samfund. Der ligger i dag en rapport og to film, som beskriver, hvad befolkningen valgte sammen at prioritere. Parallelt med de samske lokale processor og møder indeholdt i version 2.0, startede SEA en proces op med Energiakademiet globale netværk, det kaldes ”FROM BEST TO NEXT” som er en konferencemetode, som har kørt over en 6-årig periode på Samsø Energiakademi. Hvordan kan globale Communities mødtes fysisk på Samsø og ville de bruge den tid. De kom alle hvert andet år til Samsø, for at udvikle B.la det fysiske globale mødested. Der blev fra det globale community anbefalet at Samsø Energiakademi skulle iværksætte en digital database. En database hvor mennesker fra hele verden kunne søge data og lære af Samsø Energiakademiets erfaringer, ved at omstille Samsø til Danmarks vedvarende energi-ø, nu i gang med at udfase fossile brændsler.

Skærmbillede 2016-06-18 kl. 11.43.40Skærmbillede 2016-06-18 kl. 11.44.15

1. I 2009 udarbejdede SEA en helt ny digital profil, samt hjemmeside og nyt logo. Det skete sammen med to unge entreprenører Jacob Wenzel og Leon Sloth fra ”More to come”, Alt fra nyt logo til indhold, samt 2 årlige nyhedsbreve til valg af skrift typer til farvekoder. Kommunikations strategien blev en ugentlige nyheder skrevet af medarbejdere, besøgende elever, studerende. Energiakademiets nyheder blev et mangfoldigt kor af stemmer.

Skærmbillede 2016-06-18 kl. 10.43.34 gravatar

Det gamle logo ” Drager og vind ” fra 1997 til 2007 Det nye logo ” En kerne der bevæger sig ud af” fra 2009 til 2016

Efter 6 mrd. med ny hjemmeside, analyserede SEA v/ Malene Lunden. Hjemmesidens besøgsstatistik, samt indhold og design sammen med Danmarks journalist højskole v/ Inger K. Larsen og Danmarks designcenter. Fra 2007 til 2009 blev den nye hjemmeside analyseret på 2 parametre, hvem besøgte os og hvor længe blev de på siden. Analysen viste besøg fra 37 lande, de besøgende blev på hjemmesiden gennemsnitligt 30 sekunder. Derfor satte Malene Lunden en ny strategi op ved at iværksætte 2 mediestationer (Vimeo og Youtube) og begyndte at udgive små dokumentarfilm om energiakademiets arbejde med bæredygtig udvikling. Analysen viste efterfølgende at besøgende steg fra 37 lande til 58 lande og besøgstiden steg til gennemsnitligt 30 sekunder til 3 minutter, det var en succes med analysen og samarbejdet.

 

 

2. Det digitale web-arkiv ‘Energiinstituttet.dk’

Skærmbillede 2016-06-18 kl. 11.08.33

Arkivet er opdelt i 4 kategorier:
1. Forskere og studerende
2. Embedsmænd og Politikerer
3. Entreprenører og udviklere
4. Entusiaster og andre interesseret

Malene Lunden opdagede at data fra processen 1997 – 2007 ’Danmarks vedvarende energi-ø’ indeholdt vigtig viden som resten af verden ville kunne lærer af. Derfor scannede Samsø Energiakademi ca. 50 kg data fra den periode, som Malene Lunden skønnede var relevant for omverden. Efterfølgende byggede SEA web-arkivet i tæt samarbejde med en lille udviklingsgruppe og programmør Jacob Wenzel.
Web-arkivet var online i 2014 og i dag 2016 med 11.224 registeret downloads. Webarkivet bygger på ’opensource’, som betyder at alle kan følge med i hvilke dokumenter som omverdenen vælger at downloader. Den info er i dag nyttig for Energiakademiets daglige arbejde. Det er det vi kalder en ’win win’ situation. I daglig drift bliver arkivet opdateret via alle medarbejdere på SEA, som uploader eks projektrapporter, artikler og film blandt meget andet. Du kan finde webarkivet til højre på energiakademiets hjemmeside. Med “bruger” henviser vi til både enkeltpersoner og samfund. Titlen “Energi Instituttet” er en åben arbejdstitel, da Samsø Energiakademi er en forening som har følgende formål og vedtægter, som skal fremme læring og viden.

Se vedtægter

3. Hvad er E-learning og hvorfor?

Skærmbillede 2016-06-18 kl. 11.11.30

Energiakademiet har dagligt henvendelser fra hele verden, der er et tydeligt behov fra omverden, som kort og hårdt handler om at hvordan kan det læres at skabe udvikling som afføder omstilling fra fossile brændsler til vedvarende energi.
Energiakademiet er i dag en lille projektorganisation, som lever af at skabe projekter som udvikler, og omstiller energiforsyningen, og fremmer energireduceringer på Samsø. Energiakademiet kan i dag kun modtage besøgende, som kan betale for deres besøg eller opkvalificering. Derfor har Malene Lunden anbefalet iværksættelsen og analysen, hvad en E-learnings platform kan tilbyde.
Prototypen er klar http://energiinstituttet.dk/moodle/ Her er samlet et indhold hvor nogle af kurserne er afviklet eks. Energibesparelser som er kørt af Jan Jantzen og Michael Kristensen fra Energiakademiet. Det er planen at der udarbejdes en målgruppe analyse og en forretningsmodel for hvordan E-learnings platformen kan drives i fremtiden. Vi regner med at være klar til at udbyde 2 testforløb i 2017.

4. En Antropologi og guide til lokale pionersamfund

Skærmbillede 2016-06-18 kl. 10.58.22 Skærmbillede 2016-06-18 kl. 11.04.24 Skærmbillede 2016-06-18 kl. 11.04.42

Antropologien er elektronisk og guiden er et fysisk omslag med 11 kort. Processen har været et 3-årigt projektforløb støttet af ’Velux-fonden’ Projektet formål var at udvikle nye værktøjer, som kan opkvalificere SEA og dets partnere og målgrupper.
Projektet har været at undersøge og teste Energiakademiets 17 års erfaringer og big data. Hvordan kan erfaringer og data udvikles og designes til nye prototyper og services, som forhåbentlig kan lærer flere mennesker, om vellykket lokal bæredygtig omstilling. Antologien er elektroniske og indeholder ca. 22 artikler, 5 film, 5 visuelle modeller samt et pionerspil. Dette kapacitetsværktøj er i brug og Energiakademiet har senest brugt det på Ny Nordisk efteruddannelse af lærer og undervisere fra hele Norden.

Læs mere om det Nordiske efteruddannelses forløbet

Pionerguiden HER

5.Den globale medlemsforening og community for fremme af bæredygtig livstil

Med nomineringen af SEA til Nordisk Råds Miljøpris, ser SEA en stor mulighed for igen at synliggøre for omverden at Energiakademiet er i gang med at kapacitets opbygge og bygge et globalt digitalt community. Hvis SEA vinder vil medlemsforeningen have en start økonomi, til at kunne gå i gang allerede 1 december 2016. Medlemsforeningens formål skal opbygges i tæt samarbejde med Energiakademiets bestyrelse og foreningens Samsø Miljø og Energikontor og alle vores kommende medlemmer. Medlemsforeningen ” ON CHOICE” vil tilbyde forskellige former for ydelser, samt muligheden for at kunne komme på E-learnings kursus.
Arbejdstitlen for den kommende globale medlemsforening er ’On Choice’

OnChoice

Skærmbillede 2016-06-18 kl. 11.17.45D2D Award group pictureSkærmbillede 2014-12-14 kl. 21.51.09fotoStine Avnbøl 2Skærmbillede 2013-12-02 kl. 14.37.25

Flattr this!