Open Close

Energiakademiet er med i den cirkulære økonomiske udvikling

Kategori: Uddannelse og bæredygtighedsudvikling
Projektleder Trine Balskilde Stoltenborg

En af de fremherskende bæredygtighedstendenser er cirkulær økonomi (CØ), og det er udtryk for en tænkning, som Energiakademiet i adskillige år har været en del af. Derfor er det også naturligt, at Akademiet medvirker til at udløse de mange CØ-potentialer i samfundet.
Cirkulær økonomi er produktion af vedvarende energi. Men det er også så meget andet, og fordi det forholder sig til sin samtid på en nuanceret og virkelighedstro måde, er det blevet en fremherskende global bæredygtighedstankegang. Det er en gennemanalyseret, gennemtestet og struktureret måde at tænke bæredygtighed og nye forretningsmodeller på og ikke mindst sammen. CØ er en af EUs store satsninger, der skal skabe vækst og bæredygtig udvikling. Ellen MacArthur Foundation arbejder globalt med at udbrede CØ, og Samsø Energiakademi er blevet en del af deres netværk. Se https://www.youtube.com/watch?v=zkoSmXxFeoY

affald

I det følgende er området fremstillet i punktform, men Samsø Energiakademi kommer gerne ud og uddyber og implementerer CØ i din virksomhed eller på dit område.
Pt. arbejder Akademiet med CØ i cases inden for energi, by- og byggeriudvikling, vand, landbrug, biogas og fødevarer.

HVAD ER CØ?

 • Nytænkning af hele værdikæden/produktets livscyklus
 • Nytænkning af hele værdikæden/produktets livscyklus
  • Design
  • Produktion
  • Anvendelse/brug
  • Bortskaffelse
 • Fra affald/restprodukt til ressource
 • Fra produkt til service
 • Åbenhed overfor nye forretningsmodeller
 • Produkt- og forretningsudvikling
 • Omkostningseffektivisering
 • Innovation
 • Bæredygtighed/CSR

HVILKE PRINCIPPER BYGGER CØ PÅ?

 • Skab affaldsfrie cykluser
  Affaldsproduktion ville blive forhindret, hvis produkter og services blev designet til genbrug, reproduktion eller til genanvendelse som sekundære materialer. Målet er at fastholde størst mulig værdi relateret til produktionen (herunder ift. råmaterialeforbruget) indenfor CØ
 • Alt er næringsstoffer – biologiske eller ”tekniske”
  I forhold til næringsstoffer er det fundamentalt for den cirkulære økonomi, at affald og restprodukter leveres sikkert og uforurenet tilbage i biosfæren eller råstofkredsløbet til genbrug
 • Skab robusthed gennem diversitet
  I en verden i hastig udvikling er modularitet, alsidighed og tilpasningsevne centrale elementer, hvis vi skal udvikle og forbedre produkter uden helt at genopbygge dem
 • Anvend energi fra vedvarende energikilder
  Fordi genbrug allerede er en integreret del af CØ, er energi fra vedvarende energikilder det perfekte brændstof til at drive den cirkulære økonomi
 • Tænk i relationer og systemer
  Alle dele af den cirkulære økonomi skal ses i forhold til deres indbyrdes sammenhæng snarere end som enkelte elementer i et system. Først da kan alle reelle muligheder blive identificeret.

HVAD ER DET SAMSØ KAN MED CØ?

 • Vise at det er god forretning at satse på bæredygtig omstilling
 • Engagere nødvendige aktører
 • Initiere fællesskaber og facilitere den økonomiske omstilling, fra den gamle industrielle økonomi til den nye kollaborative, hvor det bedste af individets ressourcer kombineres med fællesskabernes styrke
 • System- og relationstænkning er nøglen på Samsø og i CØ
  • På Samsø dog særligt koblet med storytelling: “Vi har behov for struktur og systematik, og vi har behov for meningsfulde fortællinger”
 • Samsø er et globalt udstillingsvindue og den gode praktiske frontrunner-case – og dermed et brandingmæssigt epicenter for CØ

SÅ HVAD ER DET, ENERGIAKADEMIET KAN TILBYDE?

 • Skabe bæredygtig fornyelse gennem nye værdikæder og forretningsmodeller
 • Sætte bæredygtig præstation/ydeevne i relation til innovationskompetence
 • Udvikle bæredygtighed gennem systemer og metoder, der aktiverer engagementsniveauerne og samspilskvaliteten på tværs af eksisterende grupperinger
 • Fortælle produkt/virksomhed ind i allerede eksisterende succeshistorie og dermed hurtigt sikre produktet/virksomheden egen flyvehøjde

Se for yderligere information Ellen MacArthur Foundations hjemmeside
http://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/overview/concept

Flattr this!