Energiakademiet som et Samfundsakademi 

Samsø Posten - 03.12-20

Energiakademiet som et Samfundsakademi

Af Søren Hermansen, Samsø Energiakademi. 

I en for tiden meget omskiftelig verden er der meget der forandres. Efter mange år som Energiakademi med energi-relaterede opgaver der ligger lokalsamfundet nær, har vi nu nye udfordringer. 

På energiområdet bliver projekterne større og større og dermed bliver lokalsamfundet ofte koblet af projekterne eller i mange tilfælde er det ikke muligt at være med. Det kan skyldes projektets økonomiske størrelse eller den måde det sættes op på. 

Danmarks klimamål på 70% reduktion af klimagasserne er et godt mål, men den måde regeringen administrerer målene på er meget centralistisk og vil på det nærmeste udelukke lokalsamfundets medvirken. Tænk på de nye såkaldte ”energi-øer” på henholdsvis 2 og 3 Giga Watt. Det er 1000 gange større end Paludans flak! Bare for at perspektivere!! Og navnet energiøer bliver nu forbundet med fremtidens kraftværker for vindmølle-strøm og ikke et sted hvor der bor mennesker der gerne vil have et liv med alt det der følger med! 

Hvis vi ser fremad, hvad er der så brug for på Samsø? Og hvad har vi at byde ind med? 

Et levende, bæredygtigt samfund har et rigt liv, fyldt med gode arbejdspladser, skoler og uddannelse og et aktivt forenings- og kulturliv. Med andre ord et samfund der vokser og udvikler sig og skaber grobund for et godt sted at bo. 

Energiakademiets rolle kan være at skabe grundlag for et sted hvor nye borgere eller eksisterende virksomheder kan mødes og måske arbejde med deres egne projekter og dele kontorplads og hjælpe hinanden med at udvikle og skabe den nødvendige vækst og omsætning. 

Der er mange penge i Danmark! Men det kan være svært at få fat i dem til at finansiere gode ideer. Fondsansøgninger og projektudvikling er efterhånden et større arbejde som eventuelt kunne gøres ved fælles hjælp. Folk der går med en god ide kan have svært ved at komme i gang og netop derfor kan et erhvervsfællesskab for start ups og nye projekter være en mulighed vi skal undersøge. Vi kan lave erhvervsklynger! 

Hvad skal vi lave? 

Vi håber på mere bosætning på Samsø. Men et af de spørgsmål der stilles er, hvad skal folk lave når de flytter hertil? Er der et godt job? Kan ens partner finde et arbejde? 

Ideen om et arbejdssted hvor man kan deles om basale udgifter til husleje og administration er prøvet før og folk finder ud af det, men med forhåbentlig flere nye folk er der brug for en mere Kronikken. Torsdag 3 december 2020 

progressiv platform hvor man kan få svar på spørgsmål og hjælp til etablering og i alt sin enkelthed få et socialt arbejdsliv med et bredere netværk på og udenfor øen. 

Der er mange virksomheder som går rigtig godt. De har måske ikke brug for et samfundsakademi/erhvervshus, men kunne sikkert bruge et sted hvor de finde den næste dygtige medarbejder, eller gå på et udviklingskursus i et specialområde de har brug for. 

Med et moderne udtryk tænker vi på at lave et Living Lab for Samsøs erhvervsaktive borgere – et samfunds laboratorie hvor det er ok at tænke stort, at eksperimentere, at fejle og at komme videre. 

Scroll to Top