Energiregnskaber

Energiregnskaber

KATEGORI: PLANET

Formål og beskrivelse:

Formålet er at bidrage til omstillingen af vores energisystem til vedvarende energi frem mod 2050 (2030 på Samsø) ved at opbygge viden, udarbejde fælles strategier og koordinere energiplanlægningen på tværs af kommuner og energiaktører i det midtjyske område.

Verdensmål:

goal 11

7. – Bæredygtig Energi, 11. – Bæredygtige byer og lokalsamfund, 12. – Ansvarligt forbrug og produktion, 13. – Klimaindsats

Løbetid:
Siden 1997 og hvert andet år frem til 2017

Forløb og konklusion:
Den fælles strategiske energiplanlægning har siden 1997 bidraget til, at:

opfylde den nationale målsætning om 100 % vedvarende energi
mindske suboptimering
mindske risiko for fejlinvesteringer
øge erhvervsfremme og beskæftigelse
skabe videns løft og netværk på tværs af kommuner og værker
dokumentation af hvilken retning forbruget går i over en årrække

Lokale aktører:
Energiproducenter og forbrugere på Samsø

Partnere:
De 19 kommuner i Region Midt, Region Midt og Planenergi

Donor:
Region Midt og Samsø Kommune

Succeskriterier:
Energiregnskabet, og videreudviklingen af dette til et klimaregnskab, succeskriterier er at arbejde fortsat med at tage hånd om klima, miljø og ressourcer for at sikre en bæredygtig udvikling.

Udfordringer er store og komplekse. De kræver løsninger her og nu – og på længere sigt. Vi skal på én og samme tid arbejde med både forebyggelse og tilpasning til klimaforandringerne. At kunne løse så sammensatte problemstillinger kræver samarbejde på tværs af uddannelsesinstitutioner, kommuner, forsyningsselskaber, private virksomheder og andre interessenter.

Fokus har været og er stadig, på at fortsætte arbejdet med klimatilpasning og bæredygtig omstilling.

Resultater:

Udvikling fra Energiregnskab til Klimaregnskab

Samsø kommune, Samsø Energiakademi og PlanEnergi har igangsat en udvikling af et klimaregnskab, som dækker emission af klimagasserne CO2, CH4, N2O og lagring af kulstof.

Regnskabet er baseret på IPCC’s standarder og udviklingen af det trækker på data fra Samsø. Formålet med regnskabet (der stadig er under udvikling) er at give konkrete eksempler på, hvordan regnskabet kan fungere, herunder som planlægningsværktøj. De konkrete eksempler tager afsæt i ”Landbrug, skovbrug og anden arealanvendelse”, som Samsø har ønsket at udvikle først. Formålet er også at opnå viden om der er generel interesse for regnskabsudviklingen, herunder for bestemte dele af regnskabet og i givet fald hvilke detaljeringsgrader, der er nødvendige forskellige kommuners perspektiv. 

Kontaktperson og projektleder fra Energiakademiet:
Scroll to Top