Uden fossil energi

Et samfund uden fossil energi

- sammenfattet og skrevet af Søren Hermansen

Vi ser ind i en verden der nu for alvor sætter den grønne omstilling højt på dagsordenen!
Et samfund uden fossil energi!! Vi ser ind i en verden der nu for alvor sætter den grønne omstilling højt på dagsordenen! Men er vi for alvor klar over hvad der kommer til at ske når omstillingen sætter ind for alvor? 

De største virksomheder i verden siger nu bæredygtighed med den største selvfølgelighed. Markedskræfterne skal i spil og drive omstillingen synes det at lyde men hvad betyder det så? Hvordan ser den almindelige befolkning på sagen. Er vi klar? På Energiakademiet arbejder vi med Samsø som fossilfri Ø. På baggrund af snart 25 års energiudvikling og folkeligt engagement vil vi sætte fokus på opgaven frem mod 2030 og der kigge på hvilke bevægelser og handlinger der skal få visionen til at blive til handling og ikke bare ord og forestilling. Vi ser for os et laboratorium for omstilling. 

Et mødested for aktivisme, start up virksomheder og en nytænkning af den demokratiske muskel der skal få os – befolkningen – til at tage medansvar for de handlinger der er nødvendige for at nå i mål. Vi kalder det et Green lab fordi vi også har et internationalt perspektiv i omstillingen. Vi er ikke alene men en del af et globalt netværk af samfund der tænker på samme måde. Hvordan skaffer vi den nødvendige kapital til omstillingen. Hvem skal tage fat og hvordan kommer det til at influere på vores dagligdag? Vi må se på os selv først og finde en måde at få samtaler om ideudvikling og iværksættelse af planerne sat i en sammenhæng, hvor vi kan se og mærke at det er vigtigt. 

Den store ”aha oplevelse” er ikke at klimaet har det svært, men langt mere at omstillingen har en konsekvens for vores dagligdag og vores økonomi. Vi vil derfor sætte fokus på omstillingens små detaljer og involvere folk i hvad de betyder for den enkelte. Når samtalen fokuserer på den enkelte, bliver spørgsmålet; Hvad kan jeg gøre? Hvis et samfund stilles det samme spørgsmål, bliver det langt mere komplekst og interessant. Her skal vi se på den demokratiske muskel og lave en plan for alle der indeholder handling for den enkelte, både privatperson men også virksomhed og organisation. 

Samsø Fossilfri 2030 er et green lab som vi vil fokusere på de næste 10 år og derefter! FOLKEDYBET V/ SØREN HERMANSEN CEO


Scroll to Top