Frem mod fossilfri ø 2030

Frem mod fossilfri ø 2030

– energiparterne i Folketinget har bevilliget penge til Energiakademiets langstrakte arbejde, men hvad betyder det for os alle sammen?

Den 29 juni som lyn fra en klar himmel kom ener- giforliget hurtigt på plads mellem forligsparterne og klima- og energiministeren på Christiansborg. Energiakademiet var med i de politiske prioriteringer grundet 20 års arbejde, som både tæller Samsø, Danmark og resten af verden. 

Derfor kan vi på Energiakademiet Strandengen 1 forsætte vores arbejde internationalt og lokalt på en langt mere kvalitativ og fornuftig måde og med en stærkere kapacitet, da energiforliget løber helt frem til 2024. Økonomien er helt afgørende på en hel del budgetlinjer for Energiakademiet. Når vi skal sige ja til at medvirke i EU projekter skal Energiakademiet kunne stille med en økonomisk andel. Det er et vigtigt skulderklap og et tegn på bred, folkelig opbakning både fra civilsamfundet og fra Christiansborg, som giver ro på bagsmækken i det langstrakte arbejde, der er nødvendigt for at komme ordenligt i mål.

Helhedsplan Samsø er en udviklingsplan der løbende justeres og optimeres
Udfasning af benzin, diesel og olie frem til 2030 er ikke nogen helt let opgave, den proces kræver mange folkemøder på Samsø med deltagelse på tværs af brancher og ikke mindst forankring i forhold til hvad der er muligt teknologisk og øko- nomisk. Fossiluafhængig Ø-planen er en udviklingsplan som skal betragtes som et værktøj. Planen anvendes af Samsø kommune, Ener- giakademiet og Plan Energi til at afstemme retningen hen i mod fossil uafhængighed i 2030. Energiakademiet vil arbejde med overgangen fra biomasse til varmepumper i fjernvarme, biomas- se til gas til transport, og el i transport, med lagring i batterier.

 

Energiakademiet forsætter det regionale og internationale samarbejde med lokale møder og en ny perlerække af kurser som kan sammensættes som et modul årsforløb, der indeholder alt fra at lære hvilken ledelse der skal til, hvordan et energiregnskab kan se på ressourcer og forbrug her og nu, og hvordan der kan hentes besparelser på sigt. Næsten hele region Midtjylland har allerede deltaget i energiregnskaber udbudt i samarbejde med Energiakademiet og Plan Energi. Følg med her, hvor Energiakademiet har været en tur rundt på øen og holdt mikrofonen for at høre samsingernes bud på hvad bevillingen kommer til at betyde for os alle sammen:

 

 

Når det regner på Energiakademiet…
Ole Hemmingsen i Besser sidder i Energiakademiets bestyrelse, og han påpeger især de affødte effekter af bevillingen, der både hand- ler om beskæftigelse samt den ældgamle historie om præsten og degnen.

For når bevillingen regner på Energiakademiet, drypper den på hele porteføljen: ” Hele denne bevilling er fundamentet for akademiets grundfinansiering i allede projekter akademiet del- tager i og som kræver enmedfinansiering. For øen betyder det direkte flere arbejdspladser og flere be- søgende til glæde for øens erhvervsliv. Da det er et bredt forlig der er bakket op af alle partier sender det samtidigt et signal om at man værdsætter det arbejde, akademiet har gjort, og man tror på at det i fremtiden vil gavne ikke kun Samsø, men Danmark som helhed.”

En hyldest til det lange seje træk Inge-Dorthe Larsen er tidligere formand for Samsø Energi-og Miljøkontor, og hun har som borger på Samsø en klar fornemmelse af Energiakademiets betydning i lokalsamfundet: ”akademiets tilstand er da noget, vi taler om på øen, og som påvirker os. Vi kan godt mærke, hvis finanserne er ved at tørre lidt ud. 

Så begynder folk at spørge om, hvad de mon går og laver nede på Strandengen. 

 

Det er krævende for dem at skulle ud og opsøge pro- jekter for at få tingene til at løbe rundt, men med den langstrakte bevilling bliver der en kontinuitet, som jeg også tror vil smitte af på os andre. Strækket med Fossilfri ø bliver sværere end Vedvarende ø-projektet, for nu skal vi virkelig ned i detaljerne. Men Samsø som VE-Ø er jo et kæmpe eksperiment, der også er vigtigt for Danmark, og derfor skal vi videre. Og jeg synes det sender et vigtigt signal at regeringen vælger at fortsætte med at støtte os. 

De kunne have fokuse- ret på noget nyere, der så sejere ud, men politikerne har ikke jagtet nyhedsvær- dien. De har i stedet kob- let sig på en lang tidslinje, der begyndte i 1997, da vi vandt konkurrencen om at blive Danmarks Vedvarende Energi-ø.”

 

 

Den næste generation af tilflyttere ser både på fortid og fremtid
Tina Kjær fra kommunikationsbureauet Meinung i Nordby supplerer med en observation om at man mange steder i samfundet nok er nået til en erkendelse af, at kortsigtede projekter ikke batter – især ikke, når det kommer til mennesker og miljø, hvor tingene tager tid. Så tilsagnet er derfor ikke kun en økonomisk indsprøjtning men også et værdimæssigt og demokratisk skulderklap, der belønner og fortsætter det langstrakte, seje træk på Samsø, som alle samsinger har bidraget til.

Sidste nyt fra Energiakademiet
Vi har stadig sommeråbent frem til den 17 august. Energiakademiets nye hjemmeside går i luften den 20. august i en helt sprød og spinkel udgave, hvor ikke alt bliver offentliggjort på en gang. Energiakademiet vil i Samsø Posten bringe en samlet kalender med hvilke spændende møder og foredrag, der afvikles hen over vinteren 2018 – 2019. Husk at I ved at tegne medlemskab af Samsø Miljø og Energikontor kvit og frit kan låne æblepresser til årets juicehøst. 

Kig altid gerne forbi – vi giver en kop kaffe i det nymalede Energiakademi.

Tak for en go’ sommer og for jeres opbakning.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Scroll to Top