Genbrug er godt!

Samsø Posten - xx.xx-21

Genbrug er godt!​

Samsø har fået en Repair Cafe som det nogen steder kaldes. Det er et sted hvor man kan komme og få repareret noget der er gået i stykker, ikke virker mere og dermed nærmer sig en status som affald!!

Det er ikke så godt for noget som helst så hvorfor ikke reparere det. Eller give det en chance til.Det begyndte med De grønne mænd, et projekt der blev søsat af VE (Vedvarende Energi)og Energitjenesten med støtte fra Veluxfonden. Og det er nu en selvstændig gruppe der bor i det tidligere brinthus ved Energiakademiet. Der er på mange måder tale om genbrug! Brint huset havde udtjent sit formål, Energiakademiet ser nye veje og der er heldigvis gode folk der har lyst og tid til at gøre noget for klimaet, for samfundet og måske også for deres egen livskvalitet.?Energiakademiet er i forandring. Med større fokus på klima og mindre på energi servi en tendens til at arbejdet breder sig ud over hele samfunds paletten. Hvor vi tidligere så på en omstilling fra fossil energi til vedvarende energi ser vi i dag meget mere på den omsætning der er i samfundet.CO2 kommer fra forbrænding. Forbrænding sker i alle led i den måde vi lever på. Derfor et det vigtigt at se meget bredere på klimaeffekterne end blot på energiomsætningen.De opgaver der før lå naturligt for lokal udvikling er for længst vokset ud af græsrøddernes kapacitet og overtaget af industri og kapitalinteresser. Dermed har kan vi konstatere at det vi startede op, nu lever sit eget liv i en traditionel forretningsverden. Vi har derfor en ny opgave. Vi må endnu engang kigge i krystalkuglen og lytte til den viden der kommer fra videnskaben og reagere på det vi kan, nemlig at starte samtaler og bevægelser der forbereder det næste! Klimaforandringer er et faktum vi ikke kan se bort fra og vi må derfor finde ud af hvad vi kan gøre og beskrive og vise hvordan vi gør det!Vi er i gang med at åbne Energiakademiet for nye tiltag. Ligesom i brinthuset er der nu plads til at nye ideer, nye folk der har lyst til at arbejde i et fælleskab, hver for sig,men med mulighed for at snakke sammen, have mulighed for at dele viden og netværk og dermed skabe et rum for udvikling og forandring. Der ligger ikke en fast plan og et budget klar til nye ideer men vi lægger op til at mødes så vi sammen kan afdække hvilke behov der er på øen og hvem der kunne være interesseret i at være med! Corona virus får os til at indse at verden ikke længere er som den har været og derfor et det vigtigt at se på nye roller og på hvordan vi skifter perspektiv fra det meget internationale til det mere lokale og dermed sammen finde en måde at være nyttig på, der både gavner det lokale og det internationale.

Scroll to Top