Håndbog

Håndbog

Projektledere: Malene Lundén & Rikke Blicher

Keywords: klimaindsats, Grøn vind og varme, bedre økonomi

Her og nu
Energi Akademiet oplever en øget efterspørgelse på hvordan det at kunne organiserer et energifællesskab, som sol over Pillemark, hvor en landsby ønsker at gå sammen om at udarbejde et fælles solcelle anlæg på en nedlagt losseplads.

Hvad skal der til fra en drøm og en masse tanker som skal omsættes til en plan og ejerforhold og økonomi som kan gi handling i de mindre landsbyer rundt om i Danmark. Hvordan planlægger man det i fællesskab med andre og dermed er med til at understøtte et fælles bæredygtigt valg, der over tid kan fremme ens husholdning rent økonomisk til at være langt mere CO2 neutral.

Dengang i gamle dage
Engang var det en stærk landbrugs kultur der grundet nødvendighed, var klar over at det var det at stå på hinandens skuldre, der afgjorde en landsby. Alle vidste hvad der skulle til for at gavne det større fælles vi. Og ikke som idag hvor vi også oplever at rigtig mange af os, hovedesaglig handler ud fra hvad er der i det for mig.

Fælleskabet dengang var defineret af forskelligheder og derfor blev kulturen over tid stærk og det fælles vi kunne altid mødes om sager der kunne samle og sammen handle og lave tiltag som gjorde at man sammen over tid blev interessenter med et ejerskabet som ofte var delt i andele.

Grobund
Den erfaring skabte en solid grobund som Danmark stadigvæk er kendt for i resten af verden. Dette var ikke noget fælleskaberne lærte i skolen eller på universiteterne. Det blev  lært sammen og har afgjort at mange lokal samfund dengang var istand til at kunne organisere sig og blive enige  i realiseringen af alt fra vandværker, til frysehuse eller indsamling af penge til et opføre nyt forsamlingshus. 

Idag hvis vi ikke tæller storbyerne med, og bevæger os lidt længere ud i periferiien er der stadigvæk en del af befolkningen der lever og bor som parcel ejer eller bor i en mindre landsby elller i et husmandsted. Alle os der bor uden for en større forsynings mulighed, har derfor det råderum at gå sammen om at organisere os i forhold til løsninger der både kan gavne klimaet og opdatere ens forbrug i en mere klima neutral løsning på sigt.

Energi fælleskabskultur
På Samsø fra 1997 til 2007 lå det stadigvæk i landbrugs kulturens fælles hukommelses bank og holdt i live ved at dele de gode historier som blev fortalt til fødselsdage eller på jagtture om tideliger tiders storheds tid omhandlende  hvordan og hvad der skal til for kunne planlægge og organisere et fælles ejet fjernvarmeværk, en  kommunale solcelle tribune, eller en havmølle park til at invitere til indsamlingen til at kunne købe et større kunstværk, som over tid blev til en folkegave som idag er ophængt på biblioteket i Tranebjerg.

Kapetalisme danser sammen med en ny form for socialisme
Disse folkelige bevægelser som ikke kun handler om kapetalisme og at nogle få skal tjene på de mange andre. Men at der er plads til både Og her har Energi Akedemiet på Samsø erfaring og troen på at  det er en af mange veje for at vi når de fælles mål om udfasningen af fossile brændsler. Men Energi Akademiet oplever også en støt stigende acceleration og et pres på flere parameter som gør at mange mindre lokal- samfundet er i foranding. Derfor får vi mange besøg og henvendelser på hvordan man i fælleskab kan organisere sig således at man er rustet til at møder de mange konsekvenser af klimaforandringerne.

En håndbog som kan inspirere og lære andre om hvordan og hvad der skal til

 
Scroll to Top