Hemmeligheder

[:da]

Levende billeder og virkelige historier fra Samsø Energiakademi

 – af Malene Lundén

På denne her blog er det hele håndholdt. Derfor kan lyd og lyssætning og alt andet ind imellem opleves som udfordrende. Jeg ønsker nemlig at du som læser får mulighed for at komme helt med ud i de mangfoldige og spændende situationer, som os ansatte på Samsø Energiakademi ofte møder og udfordres i.

Hvad vil det sige at arbejde på en Ø? Og hvad vil det sige, at der årligt kommer ca. 5000 gæster til Samsø for at lære om øens sammenhængskraft i ønsket og viljen om at blive uafhængige af fossile brændsler 2030?

Bæredygtig omstilling er en bydende nødvendig udvikling, som vi alle bliver nødt til at være en del af. Med en global temperaturstigning på snart 3 plusgrader står vi ansigt til ansigt med ustabilitet og konsekvenser, vi ikke kender kraften af.

Derfor maner vi til en bevidst kommunikation, som er positivt fremmende og hverken spiller på frygtscenarier eller negative udsagn alla ”det kommer ikke til at ske”. Vi vil hellere, stille og roligt, fortælle og dele med dig hvordan vi har gjort på Samsø i kraft af hele øens Energiakademi.

De levende billeder og historier skal give dig oplevelsen af at vi er virkelige og vise hvor mange slags mennesker, der har en interesse, og handler for vildt derude på planeten.

Den posstive blog ML IMG_2714(1) from Energy Academy TV on Vimeo.[:en]Living pictures and real stories from Samsø Energy Academy

-by Malene Lunden

On this blog, everything is down to earth and immersive. For this reason, sound and lighting and everything else in between is a challenge. My wish for you the reader is to be thrown into the diverse, exciting situations and challenges we experience on Samsø right alongside our staff.

What does it mean to work on an island? And what does it mean that each year 5,000 guests visit Samsø to learn about how united the islanders are in their desire and will become independent of fossil fuels by 2030?

Sustainable conversion is an essential process in which we all need to participate. With a potential global temperature rise of nearly 3 degrees Celsius or more, we are facing instability and consequences, the full power of which we do not yet know.
This is why our goal is to foster conscious communication that is positive and not based on scenarios of fear or negative statements such as “It can’t be done.” We would rather quietly share with you what we have done on Samsø and at the island’s Energy Academy.

These vivid images and stories will give you a sense of who we are and show you the different kinds of people who are working to make positive change in the world.[:]

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *