Hvad er folkedybet?

Samsø Posten d. 08.10-20

Hvad er folkedybet?

Energiakademiet vil skrive en
række kronikker om tiltag som vi i projekt huset og forsamlingshus er i gang med.  Denne uges kronik er skrevet af Søren Hermansen

HVEM ER “VI”?
Vi stiller ikke så ofte os selv det spørgsmål – det er mere hvem er jeg og hvad er mine rettigheder, behov, opgaver og så videre.
Når vi kan sige “vi” og mene det, er det nok fordi vi på trods af forskellighed og uenighed, forstår vores sted og dermed vores plads, rolle, opgave, mission, liv sammen med de andre “vi er” i det samfund
vi er en del af. Fællesskabet fungerer bedst når der er
noget at være fælles om!
Fælles interesse, men ofte meget forskellig grund til at være med. Fælleden er den ”økonomi” et fælleskab drives af. Derfor er “fælleden” det stærkeste samlingspunkt for et samfund. Men vi er opdraget til at være os selv nærmest og derfor misbruger/misforstår vi ofte fælledens økonomi! Det handler ikke om hvad fælleden kan gøre for dig, men mere om hvad der skal gøres/ydes for at fælleden er til din og alles glæde.

DET ER IKKE NEMT TIL GENGÆLD ER DET SVÆRT
Fællesskab er besværligt men livsnødvendigt!?
Eller er det? I en moderne sammenhæng er fælleden blevet til kommunen, til administration og et bureaukrati der på fællesskabets vegne tager sig af fælleden og varetager den på borgernes vegne.
Vejen bliver holdt, grøfterne slået, sneen ryddet, de svageste og de gamle bliver passet og der er en skole til vores børn.
Der er vand i hanen – også selv om vandværket stadig er drevet af et lokalt fællesskab, men de færreste forholder sig til det arbejde der ligger bag. Kun hvis der en dag IKKE er vand i hanen eller færgen ligger stille reagerer vi.
Fælledens administration er rykket væk fra den enkeltes ansvar og over i et administrativt fællesskab.
Folkedybet er der hvor fællesskabet stammer fra. Det inkluderende, irriterende samfundsfællesskab hvor man uundgåeligt møder ens fælle og nødvendigvis må høre/forstå hvad han/hun siger og mener om vigtige ting i fællesskabet som du selv måske er dybt uenige i!
Fællesskab er betinget af uenighed

FOLKEDYBET
Er der hvor uenighed og udveksling?
Finder sted. Og der hvor enighed skabes.
Fælles interesse – men forskellig grund til interesse!
Vi er ikke i udgangspunkt enige i andet end at “vi” er det samme sted. Og derfor er vi på forskellig vis sammen om at forvalte dette fælles sted!
Samsø er stedet. GPS punktet, fælleden, Folkedybet er os der lever her og på forskellig vis agerer i Fælleden.
Vi har på Samsø Energiakademi sat os for at undersøge hvordan vi har det og hvad der kan få os til sammen at kigge fremad og genetablere vores egen historie, så ikke en Kattegatbro eller andre store infrastruktur projekter kommer til at sætte en dagsorden,  vi ikke selv har ønsket for det vi ser som Samsøs fællesskab.
Det er muligt at nogen er for og andre imod, men fælles for alle er det ikke noget vi har bedt om. Derfor får det en opmærksomhed som stjæler energi fra de fælles projekter vi selv gerne vil arbejde for på Samsø.
Hen over vinteren vil vi indkalde til møder om Folkedybet, og se om vi sammen kan definere hvad det betyder at være en del af et lille selvstændigt samfund og om der er noget vi kan gøre bedre, sjovere og som den næste generation vil være med til!
Folkedybet – det er os der bor og lever på den her Ø med alt det der er.
LOKAL KRONIKKEN

Scroll to Top